Dịch vụ Quản lý nhân sự HR24

(13 nhận xét)

10.056.000 ₫ 10056000.0 VND 10.056.000 ₫

0 ₫

  • Dịch vụ HR (12 Tháng)
  • Chọn gói dịch vụ HR
  • Chọn gói Cloud cộng thêm
  • Loại Cloud

Sự kết hợp này không tồn tại.  Được dùng thử không giới hạn với dữ liệu có sẵn
  Tải ứng dụng TS24 để được hỗ trợ tốt hơn
  Đăng ký 3 năm để tiết kiệm hơn

Tải xuống ứng dụng HR24


Tải xuống

 Liên hệ tư vấn: (028)-3866-4188 (Nhấn phím 1)

 Email: sales@ts24.com.vn

Xem yêu cầu hệ thống    

Sản phẩm thay thế

Hình ảnh sản phẩm
Dịch vụ Quản lý nhân sự HR24

10.056.000 ₫ 10056000.0 VND 10.056.000 ₫

0 ₫