Chi tiết phí dịch vụ Private Cloud

Bạn cân nhắc lựa chọn các gói cấu hình phù hợp với nhu cầu thực tế của mình, trong quá trình sử dụng có thể mở rộng nhanh hoặc hạ cấp (chỉ CPU và RAM) khi không cần sử dụng nhiều tài nguyên.

P_Cloud-10

Số lượng người dùng: 10

CPU: 4vCPU

RAM: 4GB

SSD: 80GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud:

Dung lượng Backup: 35GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

1.370.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-30

Số lượng người dùng: 30

CPU: 4vCPU

RAM: 8GB

SSD: 100GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 40GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

1.850.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-60

Số lượng người dùng: 60

CPU: 8vCPU

RAM: 32GB

SSD: 300GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 130GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

5.450.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-100

Số lượng người dùng: 100

CPU: 16vCPU

RAM: 32GB

SSD: 300GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 130GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

6.250.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-200

Số lượng người dùng: 200

CPU: 32vCPU

RAM: 128GB

SSD: 300GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 130GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

17.450.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-300

Số lượng người dùng: 300

CPU: 32vCPU

RAM: 128GB

SSD: 500GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 230GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

18.250.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT

P_Cloud-500

Số lượng người dùng: 500

CPU: 128vCPU

RAM: 256GB

SSD: 500GB

Số địa chỉ IP: 1

Băng thông: 300Mbps

Backup Cloud: 

Dung lượng Backup: 230GB

Lịch Backup: Hàng ngày

Thời gian lưu Backup: 5 ngày

40.650.000/tháng*
* Giá trên chưa bao gồm 10% VAT