TS24care

Ứng dụng hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng dịch vụ do TS24 cung cấp và phân phối.




iOS     Android   Web

  TaxOnline

Ứng dụng hỗ trợ kê khai và giao dịch thuế điện tử.

Tìm hiểu thêm 

Mẫu tờ khai Excel



Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  HTKK

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.






Tải xuống


  iHaiQuan

Ứng dụng thông quan điện tử.  

Tìm hiểu thêm




Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  iBHXH

Ứng dụng hỗ trợ kê khai và giao dịch BHXH điện tử.

Tìm hiểu thêm

Mẫu tờ khai Excel



Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  iXHD

Ứng dụng hóa đơn điện tử.

Tìm hiểu thêm



Tải xuống


  KySo

Ứng dụng duyệt, ký số, giao dịch điện tử (khai thuế, nộp thuế, bảo hiểm xã hội...)









Tải xuống


  Konect24

Ứng dụng kết nối giữa các ứng dụng desktop trên Windows như iXHD, ezBooks, TaxOnline, iBHXH với các ứng dụng trực tuyến như 2ez, SafetySigning/ HR24... giúp sử dụng, quản lý, đồng bộ dữ liệu theo cách dễ dàng nhất.

Yêu cầu cài đặt:

.Net JDK 6.0.403

.NET Core 3.1 SDK

 Java Runtime 8





Tải xuống


  RemoteSigner

Ứng dụng ký số tự động hoặc điều khiển từ xa trên app di động SafetySigning. Hỗ trợ ký số các loại hồ sơ giao dịch điện tử về thuế, BHXH, hóa đơn điện tử, hồ sơ khác (hợp đồng, văn bản… dưới dạng MS Office hoặc PDF).










Tải xuống


  SAFE-CA Manager

Ứng dụng quản lý thiết bị token chữ ký số SAFE-CA.



Tải V2.0(mới)   Tải V1.0(cũ)


  ezBooks

Ứng dụng kế toán doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm




Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  2ez

Hệ thống quản lý bán hàng gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động.

Tìm hiểu thêm



iOS       Android      Web

  HR24

Hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động cho người lao động.

Tìm hiểu thêm



iOS     Android     Web


  HR24 Manager

Ứng dụng di động cho người quản lý nhân sự (dùng kèm theo hệ thống HR24 đã kích hoạt trên Webapp)



iOS     Android


  HRsafe

Hệ thống quản lý nhân sự cho khối HCSN gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động cho người lao động.

Tìm hiểu thêm



iOS     Android     Web


  HRsafe Manager

Ứng dụng di động cho người quản lý nhân sự (dùng kèm theo hệ thống HRsafe đã kích hoạt trên Webapp)






 


iOS     Android


  SafetySigning

Hệ thống quản lý văn phòng thông minh gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động.

Tìm hiểu thêm




 


iOS     Android     Web


  Home Assistant

Hệ thống điều khiển trung tâm cho các thiết bị nhà thông minh tập trung vào quyền kiểm soát cục bộ và quyền riêng tư. Chúng tôi đã đóng gói sẵn 03 mô hình trên nền Debian:
1/. Dùng máy ảo trên VirtualBox (hỗ trợ 3 nền tảng Windows, Mac, Linux);
2/. Dùng máy tính x86 chạy bản đóng gói đã Ghost sẵn;
3/. Dùng máy Raspberry Pi (chip ARM) với SSD M.2.
 


VirtualBox |   Ghost |  Raspberry Pi

iOS      Android


  VirtualBox

Ứng dụng chạy máy ảo để hỗ trợ chạy Home Assistant đã được đóng gói sẵn từ TS24. VirtualBox hỗ trợ nhiều nền tảng như Windows, Mac, các phiên bản Linux khác nhau...


Tải xuống


  .NET Framework

.NET 4.5.2 tối thiểu hoặc cao hơn.




Tải xuống


  TeamViewer

Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa.





Tải xuống


  Adobe Reader

Được thiết kế hỗ trợ xem và đọc file PDF.




Tải xuống


  SAFE-CA Renew

Lập mẫu thay đổi thông tin và gia hạn chứng thư số.




Tải xuống


  


Tệp Excel mẫu để lập tờ khai TaxOnline

Hỗ trợ một số tờ khai thông dụng để lập nhanh hồ sơ điện tử từ xa qua tương tác giữa ứng dụng di động SafetySigning và ứng dụng TaxOnline.




Tải xuống


  


Tệp Excel mẫu để lập tờ khai iBHXH

Hỗ trợ một số tờ khai thông dụng để lập nhanh hồ sơ điện tử từ xa qua tương tác giữa ứng dụng di động SafetySigning và ứng dụng iBHXH.




Tải xuống