TS24care

Ứng dụng hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng sử dụng dịch vụ do TS24 cung cấp và phân phối.
iOS     Android   Web

  TaxOnline

Ứng dụng hỗ trợ kê khai và giao dịch thuế điện tử.

Tìm hiểu thêm 

Mẫu tờ khai ExcelTải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  HTKK

Ứng dụng hỗ trợ kê khai thuế của Tổng cục thuế.


Tải xuống


  iHaiQuan

Ứng dụng thông quan điện tử.  

Tìm hiểu thêm
Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  iBHXH

Ứng dụng hỗ trợ kê khai và giao dịch BHXH điện tử.

Tìm hiểu thêm

Mẫu tờ khai ExcelTải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  KySo

Ứng dụng duyệt, ký số, giao dịch điện tử (khai thuế, nộp thuế, bảo hiểm xã hội...)
Tải xuống


  SAFE-CA Manager

Ứng dụng quản lý thiết bị token chữ ký số SAFE-CA.Tải V2.0(mới)   Tải V1.0(cũ)


  iXHD

Ứng dụng hóa đơn điện tử.

Tìm hiểu thêmTải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  HR24

Hệ thống quản lý nhân sự cho doanh nghiệp gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động cho người lao động.

Tìm hiểu thêmiOS     Android     Web


  HR24 Manager

Ứng dụng di động cho người quản lý nhân sự (dùng kèm theo hệ thống HR24 đã kích hoạt trên Webapp)iOS     Android


  HRsafe

Hệ thống quản lý nhân sự cho khối HCSN gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động cho người lao động.

Tìm hiểu thêmiOS     Android     Web


  HRsafe Manager

Ứng dụng di động cho người quản lý nhân sự (dùng kèm theo hệ thống HRsafe đã kích hoạt trên Webapp)


 


iOS     Android


  2ez

Hệ thống quản lý bán hàng gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động.

Tìm hiểu thêmiOS       Android      Web

  ezBooks

Ứng dụng kế toán doanh nghiệp.

Tìm hiểu thêm
Tải xuống   Bản dùng thử miễn phí


  SafetySigning

Hệ thống quản lý văn phòng thông minh gồm một hệ thống Webapp và ứng dụng di động.

Tìm hiểu thêm


iOS     Android     Web


  Home Assistant

Hệ thống điều khiển trung tâm cho các thiết bị nhà thông minh tập trung vào quyền kiểm soát cục bộ và quyền riêng tư.


Linux     Windows   Raspberry Pi

iOS      Android


  .NET Framework

.NET 4.5.2 tối thiểu hoặc cao hơn.
Tải xuống


  TeamViewer

Kết nối máy tính, truy cập và hỗ trợ từ xa.
Tải xuống


  Adobe Reader

Được thiết kế hỗ trợ xem và đọc file PDF.
Tải xuống


  SAFE-CA Renew

Lập mẫu thay đổi thông tin và gia hạn chứng thư số.
Tải xuống