Dịch vụ iXHD Platinum

1.899.000 đồng 1.899.000 đồng 1899000.0 VND

Dịch vụ iXHD Standard

399.000 đồng 399.000 đồng 399000.0 VND

Dịch vụ iXHD Basic

299.000 đồng 299.000 đồng 299000.0 VND

Dịch vụ iHQ

1.199.000 đồng 1.199.000 đồng 1199000.0 VND

Dịch vụ I-VAN

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Dịch vụ T-VAN

1.199.000 đồng 1.199.000 đồng 1199000.0 VND

Dịch vụ Sales24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Dịch vụ HR24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Dịch vụ Office24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Chứng thư số dành cho tổ chức SAFE-CA Token C-Min (12 tháng)

1.499.000 đồng 1.499.000 đồng 1499000.0 VND

Phí DV đám mây Platinum

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Phí DV đám mây Standard

500.000 đồng 500.000 đồng 500000.0 VND

Dịch vụ iXHD-Diamond

119.999.000 đồng 119.999.000 đồng 119999000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-max

3.499.000 đồng 3.499.000 đồng 3499000.0 VND