Chính phủ đề xuất hai phương án rút bảo hiểm xã hội một lần

Trong tờ trình Quốc hội về dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi), Chính phủ đề xuất hai phương án về rút bảo hiểm xã hội một lần.