UBTVQH thống nhất giảm thuế GTGT còn 8% từ ngày 01/07/2023

Tổng Thư ký Quốc hội đã có Thông báo 2298/TB-TTKQH về kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất bổ sung dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng vào Chương trình Kỳ họp thứ 5, trình Quốc hội xem xét, quyết định theo quy trình, thủ tục rút gọn và đưa nội dung này vào nội dung Nghị quyết chung của Kỳ họp Quốc hội.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiêm túc rút kinh nghiệm để bảo đảm tuân thủ thời gian trình hồ sơ theo quy định.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm thuế giá trị gia tăng như đã được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tải khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian áp dụng Nghị quyết từ ngày 01/7/2023 - 31/12/2023.

Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức triển khai kịp thời, bảo đảm không làm giảm thu ngân sách Nhà nước và khả năng cân đối của ngân sách trong phạm vi bội chi ngân sách Nhà nước năm 2023 đã được Quốc hội thông qua.


Theo Nghị quyết 43/2022/QH15, thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% được giảm còn 8%. Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ: hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, viễn thông, công nghệ thông tin, kinh doanh bất động sản...

Thông báo  2298/TB-TTKQH  ban hành ngày 17/5/2023.


Theo: Luatvietnam

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Hiệu quả và tiện ích trong chăn nuôi và trồng trọt