Trường hợp người lao động có thể không đóng Bảo hiểm xã hội

Người lao động chỉ không đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc trong tháng nếu thuộc một trong các trường hợp đã được quy định.


Căn cứ Điều 42 Quy trình thu Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm tai nạn lao động – Bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN), quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 quy định về việc quản lý đối tượng tham gia BHXH thì người lao động chỉ không đóng BHXH trong tháng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

Trường hợp 1, người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội.

Trường hợp 2, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng theo quy định của pháp luật về BHXH thì không phải đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN nhưng vẫn được hưởng quyền lợi BHYT.

Trường hợp 3, người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

Nguồn: laodong.vn

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Việc chậm trả kết quả tờ khai từ Tổng cục Thuế