Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý HĐĐT và chống thất thu thuế trong hoạt động TMĐT

Để chống thất thu thuế đối với thương mại điện tử (TMĐT) và tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số hiệu quả hơn, Cục Thuế các địa phương đã chú trọng triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thuế. Đồng thời tập trung triển khai công tác quản lý hóa đơn và cảnh báo hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành hóa đơn điện tử (HĐĐT).

Cảnh báo hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành HĐĐT

Mặc dù việc sử dụng HĐĐT đã mang lại nhiều lợi ích cho người mua, bán hàng hóa. Tuy nhiên, qua công tác rà soát, quản lý đã phát hiện một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành HĐĐT của các doanh nghiệp (DN) đang hoạt động để xuất khống hóa đơn, buôn bán hóa đơn không hợp pháp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế đối với NSNN.

Cục Thuế Phú Thọ vừa cho biết, việc sử dụng HĐĐT từ tháng 11/2021 đến nay đã mang lại nhiều lợi ích cho người mua, bán hàng hóa. Về cơ bản các DN, người nộp thuế (NNT) tại địa phương đã tuân thủ tốt pháp luật về thuế, hóa đơn.

Tuy nhiên, qua công tác rà soát, quản lý đã phát hiện một số đối tượng có hành vi chiếm đoạt quyền sử dụng, phát hành HĐĐT của các DN đang hoạt động để xuất khống hóa đơn, buôn bán hóa đơn không hợp pháp, nhằm giảm nghĩa vụ thuế đối với NSNN.

Các đối tượng này thường sử dụng hồ sơ giả, thông tin của các DN để mua chữ ký số mới của các đơn vị kinh doanh chữ ký số. Sau khi có chữ ký số mới, các đối tượng thực hiện ký hợp đồng mua HĐĐT của các đơn vị cung cấp dịch vụ HĐĐT, thực hiện đăng ký thay đổi thông tin chữ ký số của DN thành chữ ký số mà đối tượng này mua để xuất khống hóa đơn, buôn bán hóa đơn không hợp pháp cho các DN làm giảm nghĩa vụ thuế đối với NSNN…

Để ngăn chặn hành vi trên, Cục Thuế Phú Thọ đã báo cáo Tổng cục Thuế, đồng thời đề nghị DN, NNT trên địa bàn thường xuyên thực hiện đối chiếu danh sách hóa đơn bán ra thực tế và danh sách hóa đơn bán ra của đơn vị được tra cứu trên trang Website HĐĐT dành cho NNT tại địa chỉ: https://hoadondientu.gdt.gov.vn.

Nếu xảy ra hiện tượng chênh lệch về hóa đơn bán ra nhưng thực tế DN, NNT không giao dịch mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ này thì DN, NNT thông báo kịp thời cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp để có biện pháp xử lý, ngăn chặn nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của DN, NNT. Đồng thời mong muốn đồng hành cùng DN, NNT trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực thi chính sách pháp luật về thuế, phòng chống gian lận về HĐĐT để tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch và công bằng.

Các Cục Thuế đã thực hiện những giải pháp để tăng hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu trên lĩnh vực TMĐT

Tăng cường giải pháp chống thất thu thuế TMĐT

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, trong bối cảnh thị trường TMĐT phát triển nhanh chóng, đã đặt ra những thách thức không nhỏ trong công tác quản lý đối với hoạt động kinh doanh TMĐT nói chung và công tác quản lý thuế nói riêng.

Trên cơ sở phân tích đặc điểm hoạt động kinh doanh TMĐT, Cục Thuế đã triển khai nhiều biện pháp quản lý nhằm tuyên truyền, hỗ trợ NNT nắm bắt, thực hiện đúng quy định của pháp luật với mục tiêu vừa tạo thuận lợi cho NNT, vừa đảm bảo ngăn ngừa, phòng chống được các hệ quả tiêu cực của TMĐT.

Lãnh đạo Cục Thuế TP. Đà Nẵng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng số thuế, phạt, chậm nộp đã nộp vào ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, môi trường mạng đang quản lý thuế hơn 40,766 tỷ đồng, trong đó, tổ chức kê khai và nộp hơn 39,820 tỷ đồng; hộ cá nhân kinh doanh đã nộp 946,06 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Cục Thuế hệ thống hóa công tác quản lý thuế đối với hoạt động này thông qua sổ tay hướng dẫn quản lý thuế để mỗi cán bộ, công chức tại các phòng, các chi Cục Thuế nghiên cứu, học tập, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ.

Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, số thu từ các DN, cá nhân, hộ kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT khoảng 9.649 tỷ đồng, trong đó số thu từ hộ kinh doanh, cá nhân thực hiện 130 tỷ đồng, tăng trưởng bằng 121% so với cùng kỳ; số thu từ DN thực hiện 9.519 tỷ đồng, tăng trưởng bằng 158,6% so với số cùng kỳ.

Còn theo ông Trương Công Khoái - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP. Đà Nẵng, thời gian qua, Cục Thuế đã thực hiện những giải pháp để tăng hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu trên lĩnh vực TMĐT, đem lại những kết quả.

Trong đó, để việc cung cấp thông tin từ các sàn TMĐT được thuận lợi và thuận tiện cho DN trong việc cung cấp, Cục Thuế đề xuất Tổng cục Thuế đứng ra làm đầu mối đề nghị các sàn TMĐT cung cấp thông tin về hoạt động TMĐT trên cả nước và phân bổ dữ liệu về cho các Cục Thuế để thực hiện việc rà soát, quản lý thuế.

Sau khi có thông tin, dữ liệu từ các sàn TMĐT, các đơn vị vận chuyển cung cấp, Cục Thuế sẽ tiếp tục phân giao cho phòng, Chi cục thuế khu vực, quận quản lý để đối chiếu với tình hình kê khai của các DN này để thực hiện đưa vào giám sát trọng điểm.

Song song với đó, Cục Thuế liên tục cho rà soát về việc khai, nộp thuế thay cho các nhà thầu nước ngoài có cung cấp dịch vụ liên quan đến TMĐT, kinh doanh trên nền tảng kỹ thuật số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế đối với hoạt động TMĐT; đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ cho NNT thực hiện việc kê khai và nộp thuế đối với hoạt động TMĐT.

Để chống thất thu thuế TMĐT hiệu quả trong thời gian tới, ông Trương Công Khoái cho biết, Cục Thuế tiếp tục đẩy mạnh triển khai tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế đến tất cả các tổ chức, cá nhân phải thường xuyên rà soát, đôn đốc việc thực hiện kê khai, nộp thuế, yêu cầu đẩy mạnh việc thanh, kiểm tra đối với các DN có hoạt động kinh doanh TMĐT nhằm đưa công tác quản lý thuế đối với hoạt động này vào nề nếp.

Cục Thuế chủ động làm việc với các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại trên địa bàn thành phố để nắm bắt thông tin liên quan đến giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo đó, Cục Thuế yêu cầu các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại cung cấp thông tin cho cơ quan thuế liên quan đến bảng sao kê giao dịch qua ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Cục Thuế sẵn sàng cung cấp hạ tầng mạng để thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin của các tổ chức có hoạt động kinh doanh TMĐT

Riêng đối với các tổ chức, cá nhân có phát sinh giao dịch nhận, trả tiền cho các tổ chức nước ngoài như: Google, facebook, apple, youtube... định kỳ chia sẻ thông tin bảng sao kê giao dịch gửi Cục Thuế; tiếp tục đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan thuế quản lý NNT trong việc kiểm soát doanh thu của các cá nhân kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với sở thông tin và truyền thông yêu cầu các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng hóa có thu hộ tiền khi giao hàng cho các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh TMĐT thực hiện cung cấp thông tin cho cơ quan thuế: dữ liệu về số lượng, giá trị hàng hóa vận chuyển và các thông tin có liên quan để quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Cục Thuế chủ trì phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền, thực hiện các biện pháp khuyến khích người dân, DN sử dụng HĐĐT để tạo thói quen tiêu dùng văn minh.

Qua đó, kết quả năm 2022, số thuế đã nộp vào NSNN đối với hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh trên nền tảng số, môi trường mạng đang quản lý thuế là hơn 122 tỷ đồng. Trong đó, thu từ các tổ chức kê khai và nộp hơn 115,8 tỷ đồng; hộ cá nhân kinh doanh đã nộp hơn 6,3 tỷ đồng; xây dựng được cơ sở dữ liệu danh sách 335 website TMĐT của DN và danh sách 25 website TMĐT của cá nhân trên địa bàn phục vụ cho việc quản lý thuế và thực hiện kiểm tra, đối chiếu hồ sơ khai thuế.

Ông Hà Văn Trường - Cục trưởng Cục Thuế TP. Hải Phòng cho biết, để tăng cường quản lý về thuế đối với hoạt động TMĐT, Cục Thuế sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp. Trong đó, thực hiện rà soát, phân loại, theo dõi và thường xuyên cập nhật danh sách và đối chiếu thông tin dữ liệu các tổ chức, cá nhân đang hoạt động kinh doanh TMĐT…

Cục Thuế TP. Hải Phòng thông báo yêu cầu các DN hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, trung gian vận chuyển, chi trả cung cấp danh sách khách hàng cá nhân đã sử dụng dịch vụ chuyển phát có thu hộ tiền hàng để lập cơ sở dữ liệu danh sách các cá nhân kinh doanh online qua mạng xã hội zalo, facebook, web... Trên cơ sở này, Cục Thuế TP. Hải Phòng sẽ tiến hành rà soát doanh thu bán hàng của các cá nhân không qua sàn giao dịch điện tử và tính thuế phải nộp.

Cục Thuế tham gia xây dựng kế hoạch, báo cáo UBND thành phố, đề xuất các phương án, giải pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, các DN hoạt động trong lĩnh vực viễn thông, truyền thông thông tin, truyền dẫn, cung cấp hạ tầng mạng để thu thập đầy đủ, kịp thời thông tin của các tổ chức có hoạt động kinh doanh TMĐT.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Các mức trợ cấp đối với đối tượng tinh giản biên chế từ ngày 20/7/2023