Tổng cục Thuế nói về tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp

Tổng cục Thuế vừa có ý kiến phản hồi một số ý kiến cho rằng cần phải sửa ngay quy định tính thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp vì đây không phải là tiền lương.


Cụ thể, đề cập đến việc hàng chục ngàn công nhân bị sa thải được doanh nghiệp chi trả một khoản trợ cấp thất nghiệp để trang trải cuộc sống nhưng cũng bị tạm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 10%, một số ý kiến cho rằng, cần phải sửa ngay quy định tính thuế thu nhập cá nhân với trợ cấp thất nghiệp vì đây không phải là tiền lương.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế cho biết căn cứ quy định hiện hành, trường hợp người sử dụng lao động chi trả cho người lao động khoản trợ cấp thôi việc thì khoản trợ cấp thôi việc chi trả theo Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân; khoản trợ cấp thôi việc được trả cao hơn so với quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Bộ luật Lao động thì mới tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động đối với phần thu nhập được trả cao hơn này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC, khi cá nhân có phát sinh thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì tổ chức trả thu nhập phải khấu trừ thuế khi chi trả thu nhập và kê khai, nộp tiền thuế đã khấu trừ vào ngân sách nhà nước (Công ty có trách nhiệm cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân cho người lao động).

Khoản thuế bị khấu trừ trong năm là khoản tạm thu, khi cá nhân thực hiện quyết toán thuế sẽ xác định lại số thuế thu nhập cá nhân phải nộp trong năm đó, trường hợp thu nhập của cá nhân chưa đến mức nộp thuế hoặc số thuế phải nộp thấp hơn số thuế đã khấu trừ trong năm thì cá nhân đó được hoàn thuế theo quy định.

Do đó, người lao động khi quyết toán thuế có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã khấu trừ trong năm thì sẽ được hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Theo: Laodong.vn


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Quản lý nhân sự là gì? Thế nào là quy trình quản lý nhân sự hiệu quả