Tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi ra sao khi tăng lương từ 1/7/2023?

Khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023 mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), trần lương đóng BHXH bắt buộc, mức hưởng lương hưu… đều sẽ thay đổi.

Ngày 11/11, Quốc hội thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo đó, từ ngày 1/7/2023, cả nước thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1.800.000 đồng/tháng, tăng 20,8% so với hiện hành (1.490.000 đồng/tháng).

Lương cơ sở tăng không chỉ giúp thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức (những người hưởng lương hệ số theo lương cơ sở) mà còn thay đổi tiền lương đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).