Thông báo chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân

Cục Thuế TP Hà Nội xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự hợp tác  của Người nộp thuế trong việc thực hiện chính sách pháp luật thuế nói chung và việc thực hiện rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân nói riêng.


Thực hiện nhiệm vụ triển khai Đề án 06 về việc phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, có kết nối chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hệ thống định danh và xác thực điện tử của Chính phủ.

Hướng tới mục tiêu sử dụng mã số định danh cá nhân làm mã số thuế  để đảm bảo đồng bộ dữ liệu về thuế với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP Hà triển khai rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã số thuế cá nhân.

Cục Thuế TP Hà Nội trân trọng thông báo và đề nghị người nộp thuế thực hiện cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế như sau:

 1. Đối tượng mã số thuế của cá nhân cần rà soát là mã số thuế của cá nhân có quốc tịch Việt Nam và:

- Là cá nhân có phát sinh thu nhập nhập chịu thuế thu nhập cá nhân, là người phụ thuộc theo quy định của pháp luật về thuế TNCN;

- Là cá nhân có phát sinh nghĩa vụ thuế với NSNN theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác thuộc NSNN như: thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; lệ phí trước bạ nhà đất, ô tô, xe máy, tàu thuyền,…;

- Là cá nhân đại diện hộ kinh doanh sử dụng mã số thuế 10 số để kê khai các nghĩa vụ thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh.

2. Mục tiêu rà soát, chuẩn hóa dữ liệu mã sô thuế cá nhân:

Để đảm bảo mỗi cá nhân được cấp 01 mã số thuế duy nhất để sử dụng trong suốt cuộc đời của cá nhân đó, người phụ thuộc của cá nhân được cấp mã số thuế để giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế thu nhập cá nhân, đề nghị người nộp thuế cập nhật đầy đủ, chính xác 03 thông tin:

- Họ và tên;

- Số căn cước công dân hoặc số định danh đối với cá nhân chưa có căn cước công dân;

- Ngày, tháng, năm sinh của cá nhân.

3. Hướng dẫn người nộp thuế là cá nhân cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế

Người nộp thuế là cá nhân có thể lựa chọn một trong ba cách sau đây để thực hiện cập nhật, thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Cách 1: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế theo phương thức điện tử:

a. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia:

Người nộp thuế truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia, tìm kiếm thủ tục hành chính: “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” hoặc truy cập vào đường dẫn:  https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-chi-tiet-thu-tuc-nganh-doc.html?ma_thu_tuc=1.010244

b. Trường hợp người nộp thuế đăng nhập qua Cổng TTĐT của Tổng cục Thuế:

Người nộp thuế truy cập Trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế tại đường dẫn: https://thuedientu.gdt.gov.vn/ chọn tab “Cá nhân”/Đăng nhập và Nhập các thông tin tài khoản giao dịch thuế điện tử đã được cấp.

Cách 2: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua cơ quan chi trả thu nhập:

 - Người nộp thuế là cá nhân nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế cho cơ quan chi trả, gồm: Văn bản ủy quyền (đối với trường hợp chưa có văn bản ủy quyền cho cơ quan chi trả thu nhập trước đó) và Bản sao các giấy tờ có thay đổi thông tin liên quan đến đăng ký thuế của cá nhân hoặc người phụ thuộc.

 - Người nộp thuế là cơ quan chi trả tổng hợp thông tin của người lao động, nộp hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, thành phần hồ sơ:         

+ Tờ khai Đăng ký thuế, Mẫu số 05-ĐK-TH-TCT, Mẫu 20-ĐK-TH-TCT ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để thay đổi thông tin người nộp thuế và người phụ thuộc người nộp thuế (lưu ý cập nhật đầy đủ 03 trường thông tin Họ và tên, Ngày sinh, Giấy tờ chứng thực cá nhân (cập nhật số CCCD mới nhất).

(Hướng dẫn chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo)

Cách 3: Kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế:

- Nơi nộp hồ sơ: Chi cục Thuế nơi cá nhân đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú (trường hợp cá nhân không làm việc tại cơ quan chi trả thu nhập).

- Thành phần hồ sơ: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung thông tin đăng ký thuế mẫu số 08-MST ban hành kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC để kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế của bản thân người nộp thuế.

Để đảm bảo thông tin cá nhân được chính xác, Cục Thuế TP Hà Nội khuyến nghị người nộp thuế kê khai thay đổi thông tin đăng ký thuế qua phương thức điện tử.

Cục Thuế TP Hà Nội thông báo để người nộp thuế biết thực hiện theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Tổng cục Thuế công bố triển khai "Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý hóa đơn điện tử"