Tham gia bảo hiểm xã hội sau năm 2025 không được rút một lần

Tại dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất, cơ quan soạn thảo đề xuất người lao động tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực (dự kiến 1/7/2025) thì không được nhận bảo hiểm xã hội một lần…

Không nhận một lần sẽ được hưởng thêm các quyền lợi

Chính phủ đã trình Quốc hội Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi, trong đó có 2 phương án về rút BHXH một lần. Cụ thể, phương án 1: Quy định việc hưởng BHXH một lần đối với hai nhóm người lao động khác nhau.

Theo đó, đối với người lao động đã tham gia BHXH trước khi Luật BHXH (sửa đổi) có hiệu lực, sau 12 tháng nghỉ việc và chưa đủ 20 năm đóng BHXH, có nhu cầu thì được nhận BHXH một lần. Quy định này kế thừa Nghị quyết số 93/2015/QH13 cho phép người lao động được lựa chọn giữa bảo lưu thời gian tham gia BHXH để hưởng lương hưu, hoặc nhận BHXH một lần nếu có nhu cầu.

Tuy nhiên, quy định lần này có sự khác biệt là nếu người lao động lựa chọn bảo lưu thời gian tham gia, không nhận BHXH một lần thì sẽ được hưởng các quyền lợi bổ sung.

Một trong các quyền lợi bổ sung là được hưởng trợ cấp hàng tháng trong trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH mà không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội; được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đảm bảo trong thời gian hưởng trợ cấp hàng tháng.

Ngoài ra, người lao động trong thời gian bị mất việc chưa có việc làm còn được hưởng chính sách hỗ trợ về tín dụng nhằm giải quyết khó khăn tài chính trước mắt… Trong trường hợp người lao động lựa chọn nhận BHXH một lần thì sẽ mất đi cơ hội được nhận các quyền lợi bổ sung trên.

Đối với nhóm người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày Luật BHXH sửa đổi có hiệu lực trở đi (dự kiến 1/7/2025) thì không được nhận BHXH một lần. Theo đó, BHXH chỉ giải quyết hưởng một lần trong các trường hợp: đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ năm đóng để hưởng lương hưu; ra nước ngoài để định cư hoặc bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng, theo quy định tại Điều 60 Luật BHXH hiện hành.

Gần 5 triệu lượt người hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Theo báo cáo tổng kết Nghị quyết số 93/2015/QH13 của Quốc hội về việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH) một lần, trong giai đoạn từ 2016-2022, đã có gần 5 triệu lượt người hưởng BHXH một lần, nhưng chỉ có khoảng gần 1,3 triệu người trong số này quay lại tiếp tục tham gia BHXH.