Sửa Nghị định số 123/2020/NĐ-CP phải trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế chấp hành tốt chính sách pháp luật

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tại cuộc họp bàn về việc tiếp tục hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ vừa được Tổng cục Thuế tổ chức sáng nay (26/7). Cuộc họp có sự tham dự của tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế; đại diện Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị chuyên môn thuộc Tổng cục Thuế.

Theo Quyền Tổng cục trưởng, với việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế, việc ngành Thuế triển khai hệ thống hóa đơn điện tử (HĐĐT) trở thành xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ 4.0. Tuy nhiên, sau thời gian triển khai trong thực tiễn đã có những nội dung mới cần được sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 cho phù hợp.

Trình bày nội dung dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123, Vụ trưởng Vụ Chính sách cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, ngày 21/3/2023, Tổng cục Thuế đã có Phiếu lấy ý kiến số 1292/TCT-CS lấy ý kiến các đơn vị thuộc Bộ Tài chính về dự thảo Nghị định. Đồng thời, trong các tháng 3-4/2023, Tổng cục Thuế đã triển khai khảo sát thực tế tại các địa phương (gồm: Cần Thơ, Hải Dương, TP. Hà Nội, Bình Định) để trao đổi, lấy ý kiến về các nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại dự thảo Nghị định và tổng hợp vướng mắc, khó khăn của các địa phương về triển khai HĐĐT.


IXHD - giải pháp hóa đơn điện tử được Tổng Cục thuế công nhận từ năm 2021 thực hiện đúng Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Kết luận cuộc họp, Quyền Tổng cục trưởng cảm ơn ý kiến góp ý thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các đơn vị và yêu cầu trên cơ sở các ý kiến góp ý, Vụ Chính sách có trách nhiệm tiếp thu, nghiên cứu để hoàn thiện dự thảo Nghị định trình Tổng cục báo cáo Bộ Tài chính để triển khai xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương.

Quyền Tổng cục trưởng yêu cầu, dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định số 123 phải đảm bảo các yêu cầu. Cụ thể:

  • Một là, quy định hóa đơn phải đảm bảo tôn trọng thực tiễn kinh doanh.
  • Hai là, phân định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế, DN, người nộp thuế và các tổ chức liên quan.
  • Ba là, đồng bộ về pháp luật đặc biệt là với pháp luật về kế toán.
  • Bốn là, đảm bảo tiếp tục ứng dụng, phát triển được hệ thống HĐĐT và các ứng dụng sẵn có.
  • Năm là, đảm bảo nguyên tắc cải cách thủ tục hành chính.

Theo: Tổng cục Thuế

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Chính sách lương hưu mới áp dụng từ ngày 14/8/2023