Sự khác nhau giữa quản lý nhân sự truyền thống & quản lý nhân sự hiện đại?

Phương thức quản lý: Quản lý nhân sự truyền thống dựa trên các công cụ quản lý thủ công, chẳng hạn như sử dụng bảng tính, giấy tờ, phần mềm desktop... trong khi đó, quản lý nhân sự hiện đại sử dụng các công nghệ thông tin, phần mềm quản lý nhân sự, hệ thống cloud, AI... để quản lý thông tin nhân sự, tính lương, chấm công, tuyển dụng...


Độ chính xác: Quản lý nhân sự truyền thống thường gặp phải sai sót trong quá trình quản lý thông tin nhân sự, bảng tính, thủ công,... Trong khi đó, quản lý nhân sự hiện đại giúp đảm bảo tính chính xác cao trong quá trình quản lý thông tin nhân sự.

Tiện lợi: Quản lý nhân sự hiện đại giúp cho công việc quản lý nhân sự trở nên tiện lợi hơn, dễ dàng hơn và nhanh chóng hơn, với sự hỗ trợ của các công nghệ thông tin và hệ thống quản lý nhân sự. Trong khi đó, quản lý nhân sự truyền thống yêu cầu công việc phải được thực hiện thủ công, mất thời gian và công sức hơn.

Tối ưu hóa nguồn lực: Quản lý nhân sự hiện đại giúp doanh nghiệp tối ưu hóa nguồn lực nhân sự và quản lý một cách hiệu quả hơn. Công nghệ thông tin và hệ thống quản lý nhân sự giúp đơn giản hóa quá trình quản lý nhân sự, giảm thiểu sai sót và tăng cường tính chính xác trong quá trình quản lý. Trong khi đó, quản lý nhân sự truyền thống thường gặp phải khó khăn trong việc tối ưu hóa nguồn lực nhân sự

 Hotline CSKH: (028)-3866-4188     Hotline hỗ trợ: 1900 6154

 Email: info@ts24.com.vn   App hỗ trợ TS24care: http://bit.ly/UngDungTS24care

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Trường hợp người lao động có thể không đóng Bảo hiểm xã hội