Rút bảo hiểm xã hội một lần theo phương án nào?

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Chính phủ về dự Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi).