Những khó khăn trong công việc quản lý của người làm nhân sự

Bất kể người làm quản lý nhân sự nào cũng có nhiều áp lực và nỗi lo, một trong các nỗi lo đó là

Tìm kiếm và giữ chân nhân viên tốt: Một trong những nỗi lo lớn nhất của các quản lý nhân sự là tìm kiếm và giữ chân nhân viên tốt. Đôi khi việc tìm kiếm và thu hút nhân viên tài năng có thể rất khó khăn và tốn nhiều thời gian.

Đảm bảo tuân thủ luật lao động: Các quản lý nhân sự phải đảm bảo rằng công ty của họ tuân thủ đầy đủ các luật lao động và các quy định liên quan. Điều này đòi hỏi họ phải luôn cập nhật các thay đổi pháp lý, làm việc với luật sư và các chuyên gia về luật lao động để đảm bảo tuân thủ.

Điều phối giữa các bộ phận trong công ty: Các quản lý nhân sự thường phải làm việc với các bộ phận khác trong công ty, ví dụ như bộ phận kinh doanh, tài chính, sản xuất,... để đảm bảo rằng các hoạt động của họ đồng bộ và không ảnh hưởng xấu đến hoạt động của các bộ phận khác.

Xử lý các vấn đề liên quan đến nhân viên: Quản lý nhân sự thường phải xử lý các vấn đề liên quan đến nhân viên, bao gồm giải quyết các tranh chấp về lương bổng, vi phạm nội quy công ty và các vấn đề kỷ luật khác. 

Đảm bảo sự đồng thuận và tôn trọng giữa các nhân viên: Một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất của quản lý nhân sự là đảm bảo sự đồng thuận và tôn trộng lẫn nhau.Với giải pháp quản lý nhân sự HR24 sẽ giải quyết tất cả những nỗi lo & căng thẳng của người làm nhân sự từ đánh giá hiệu suất đến quản lý lợi ích, nhằm giúp bạn quản lý các quy trình nhân sự của mình một cách dễ dàng qua một số tính năng nổi bật sau đây:

1. Tuyển dụng

Tự động nhận thông tin và hồ sơ ứng viên qua email hoặc link đăng ký
Thiết lập quy trình tuyển dụng
Lên kịch bản, tài liệu phỏng vấn online
Tự động nhận thông tin và hồ sơ ứng viên qua email hoặc link đăng ký
Thiết lập quy trình tuyển dụng
Lên kịch bản, tài liệu phỏng vấn online2. Quản lý thông tin nhân sự thông minh:


Quản lý tập trung và chi tiết hồ sơ nhân viên
Quản lý hợp đồng điện tử
Quản lý các loại giấy phép
Quản lý quy trình xin thôi việc
Quản lý cài đặt lịch sử dụng các tài nguyên chung công ty: phòng họp, xe công ty …
Quản lý các chi phí: công tác, bảo trì …