Người lao động được hưởng lợi gì khi giữ lại 50% mức hưởng bảo hiểm một lần?

Với quy định hiện hành, người lao động được rút hết số năm đóng bảo hiểm xã hội để hưởng chế độ một lần, vì vậy, đề xuất giữ lại 50% mức đóng để bảo lưu một phần, và cộng nối khi họ tiếp tục tham gia để thụ hưởng đầy đủ quyền lợi...Quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần là một trong 11 nội dung lớn của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang nhận được sự quan tâm và kỳ vọng lớn của người lao động, đặc biệt là đề xuất mới liên quan đến quy định chỉ được rút tối đa 50% mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Hiện trong dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đang đề xuất hai phương án.