Người lao động bị tạm giam, tạm giữ có dừng đóng bảo hiểm xã hội?

Khoản 7 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH 2017 quy định về việc đóng bảo hiểm xã hội trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra. 

Cụ thể: Điều 42. Quản lý đối tượng

7. Người lao động mà bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật thì người lao động và đơn vị được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhưng vẫn phải đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng mà người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật. Sau thời gian tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ công tác nếu được cơ quan có thẩm quyền xác định bị oan, sai, không vi phạm pháp luật thì thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, không tính lãi đối với số tiền truy đóng; trường hợp cơ quan có thẩm quyền xác định người lao động là có tội thì không thực hiện việc đóng bù bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và không phải truy đóng bảo hiểm y tế cho thời gian bị tạm giam.

Do đó, trường hợp bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ công tác điều tra thì đơn vị và người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội nhưng phải đóng bảo hiểm y tế theo quy định trên.

Theo: Laodong.vn


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Bộ Tài chính đề xuất giảm 10% thuế các mặt hàng chế phẩm xăng