Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023

Ngày 14/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 12/2023/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, thuế TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023.

Nghị định 12/2023/NĐ-CP có một số nội dung đáng chú ý sau đây:

- 04 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế năm 2023.
- Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT năm 2023.
- Thủ tục gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2023.
- Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2023.
- Thời gian gia hạn thời hạn nộp thuế TNDN tạm nộp của quý I, quý II năm 2023.

Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng, TS24 trân trọng gửi đến Quý Doanh nghiệp toàn văn của Nghị định số Nghị định 12/2023/NĐ-CP.
Đính kèm:


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Ngành Thuế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh