NGHỊ ĐỊNH 64/2024/NĐ-CP. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN và tiền thuê đất năm 2024

Đối tượng gia hạn: 

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân hoạtđộng sản xuất, kinh doanh trong các ngành nghề kinh tế theo quyđịnh chi tiết tại NĐ 64/2024/NĐ-CP.

Lưu ý: Ngành kinh tế, lĩnh vực nói trên phải là ngành, lĩnh vực mà Doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động sản xuất kinh doanh và Phát sinh doanh thu trong năm 2023 hoặc 2024.


----------------------------------

CÔNG TY CỔ PHẦN TS24 
💻 Website: https://web.ts24.com.vn
📞 Hotline CSKH: (028)-3866-4188 (Nhấn phím 1)
☎️ Hotline hỗ trợ: 1900 6154 ✉️ Email: sales@ts24.com.vn

Chia sẻ bài này
Thẻ
Đăng nhập để viết bình luận
Tiếp tục đề xuất hỗ trợ về thuế, tăng khả năng phục hồi kinh tế