Ngành Thuế thu ngân sách 4 tháng đầu năm 2023 bằng 42,1% so với dự toán pháp lệnh

Chiều ngày 10/5, Tổng cục Thuế tổ chức Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 4, kế hoạch triển khai nhiệm vụ và chương trình công tác thuế tháng 5 năm 2023. Tham dự có tập thể Lãnh đạo Tổng cục Thuế và Lãnh đạo các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế.

Bám sát diễn biến tình hình kinh tế trong nước và thế giới
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 và chương trình hành động của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã xây dựng chương trình kế hoạch hành động để triển khai hiệu quả công tác quản lý thuế, các giải pháp cải cách thủ tục hành chính thuế.
Triển khai theo đúng tiến độ các dự án công nghệ thông tin; đặc biệt đẩy nhanh tiến độ triển khai và mở rộng thực hiện HĐĐT có mã xác thực của cơ quan thuế; HĐĐT có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; triển khai Cổng TTĐT dành cho nhà cung cấp nước ngoài; Cổng tiếp nhận thông tin thương mại điện tử;
Triển khai Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng DN và NNT.
Về tiến độ thực hiện dự toán thu của 63 Cục Thuế địa phương có 25 Cục Thuế có tiến độ thực hiện dự toán khá (trên 38%); 17 Cục Thuế đảm bảo tiến độ thu (33-38%) và 21 Cục Thuế có tiến độ thu chậm (dưới 30%).

Tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý thuế
Đối với kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế, 4 tháng đầu năm 2023 toàn ngành Thuế đã thực hiện được 9.753 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 12,2% kế hoạch năm 2023 và bằng 111,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 102.933 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 69,8% so với cùng kỳ năm 2022.
Về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, tính đến cuối tháng 4/2023, toàn quốc có 896.107 DN đang kinh doanh, tăng 9.773 DN (tương ứng 1,10%) so với thời điểm cuối năm 2022.
Riêng về hoàn thuế GTGT, 5.613 quyết định hoàn thuế GTGT với tổng số tiền thuế hoàn là 37.675 tỷ đồng, bằng 20% so với dự toán hoàn thuế GTGT năm 2023 đã được Quốc hội phê duyệt, bằng 85% so với cùng kỳ năm 2022.

Đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý thuế
Tính đến tháng 4/2023, cơ quan thuế đã tiếp nhận đã tiếp nhận và xử lý tổng số lượng hóa đơn điện tử đạt hơn 3,6 tỷ hóa đơn (trong đó hơn 1 tỷ hóa đơn điện tử có mã và 2,6 tỷ hóa đơn điện tử không mã).
Về triển khai HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền đã có 13.621 DN, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền và số lượng HĐĐT từ máy tính tiền đã tiếp nhận là 3.266.205 hóa đơn.
Để đẩy mạnh áp dụng phân tích dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để quản lý thuế, quản lý hóa đơn góp phần kiểm soát, phát hiện nhanh NNT gian lận về hóa đơn, ngày 24/4/2023 vừa qua Tổng cục Thuế đã chính thức đưa vào vận hành, triển khai “Hệ thống phân tích cơ sở dữ liệu và quản lý HĐĐT”, theo đó cơ quan thuế các cấp sẽ tập trung thực hiện rà soát, phân tích để kịp thời phát hiện các dấu hiệu rủi ro trong việc phát hành HĐĐT, giúp ngăn ngừa, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về hóa đơn chứng từ nói riêng và về thuế nói chung góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế cũng như tạo môi trường kinh doanh lành mạnh bình đẳng cho cộng đồng DN và NNT.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký tờ trình gửi Quốc hội về giảm thuế GTGT (VAT)