Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi): 'Gỡ khó' cho chuyển đổi số

Với 468/477 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, thông qua, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được cho sẽ góp phần khơi thông điểm nghẽn và tạo điều kiện thuận lợi cho lĩnh vực chuyển đổi số...

Theo đó, Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024, Luật sửa đổi gồm 8 Chương và 53 Điều quy định việc thực hiện giao dịch bằng phương tiện điện tử. Đáng nói, tại lần sửa đổi này, cơ quan soạn thảo đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt chính sách mới đáng chú ý như:

Thứ nhất: Một luật nhưng giúp nhiều luật hiện nay có ngay hiệu lực thi hành trên môi trường số. Cụ thể, Luật nào trước đây chưa quy định giao dịch được thực hiện bằng phương tiện điện tử thì được áp dụng theo quy định của Luật Giao dịch điện tử; Giao dịch điện tử có giá trị tương đương và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống; Các cơ quan, tổ chức không thể viện dẫn việc chưa có quy định để từ chối giá trị pháp lý của giao dịch điện tử.

Thứ hai: Giao dịch điện tử toàn trình, tối ưu hóa, rút ngắn thời gian xử lý, thuận tiện hơn và có thể sử dụng thay thế giao dịch truyền thống. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục tình trạng giao dịch điện tử phức tạp hơn, lâu hơn, đắt đỏ hơn và vẫn phải thực hiện song song cả 2 hình thức, làm chậm tiến trình chuyển đổi số. Quy định về chuyển đổi giữa giấy và điện tử thông suốt, không rào cản; Dịch vụ tin cậy lần đầu tiên đưa vào Luật đóng vai trò tạo niềm tin thúc đẩy giao dịch điện tử;

Chứng thư điện tử lần đầu tiên đưa vào Luật để đại diện chung cho tất cả các loại giấy phép, văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận... giúp giải quyết điểm vướng mắc lớn nhất trong dịch vụ công trực tuyến toàn trình đó là kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng điện tử.

Thứ ba: Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện hợp đồng điện tử. Đây là cơ sở pháp lý để Bộ trưởng các Bộ có thể ban hành theo thẩm quyền quy định về hợp đồng điện tử trong ngành, lĩnh vực của mình. Ví dụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội có thể ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật quy định về hợp đồng lao động điện tử, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có thể ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy định về hợp đồng du lịch điện tử,...

Thứ tư: Luật hóa vai trò của các nền tảng số quốc gia, là công cụ điều phối quan trọng của Bộ Thông tin và Truyền thông là Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), Khung kiến trúc. Trước đây, chúng ta chưa có cơ sở pháp lý gì cho hoạt động này.