Konect24 cập nhật phiên bản 15.0.20


Tính năng mới
    TS24pro: Thêm mới. Dùng để kết nối với TaxOnline, iBHXH, RemoteSigner.

Cải tiến
    1- iXHD: Bỏ nhập MST. Cập nhật Thông tin tài khoản TS24 ID.
    2- ezBooks: Bỏ nhập MST. Cập nhật Thông tin tài khoản TS24 ID.
    3- API TaxOnline: Cập nhật phiên bản v8.
    4- API iBHXH: Cập nhật phiên bản v3.
    5- API RemoteSigner: Cập nhật phiên bản v12.
    6- Cập nhật tập tin cài đặt v15.0.20.

Lưu ý:
Khách hàng đang sử dụng: Tự động cập nhật và các dịch vụ cũ vẫn kết nối bình thường. Khách hàng không cần phải làm gì thêm.
Khách hàng mới: Sử dụng cấu hình kết nối mới để thực hiện kết nối giữa các ứng dụng.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Số hóa nghiệp vụ quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động