iXHD connect - Dịch vụ nhận, truyền & lưu trữ dữ liệu về hóa đơn điện tử

Ngày 17/11/2021, Tổng Cục Thuế đã hoàn thành việc đánh giá hồ sơ, kết nối hệ thống và ký hợp đồng của các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT. Công ty cổ phần TS24 chính thức ký hợp đồng kết nối dữ liệu với Tổng cục thuế và trở thành tổ chức truyền nhận, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử.

Quá trình thẩm định các tổ chức cung cấp dịch vụ nhận truyền và lưu trữ dữ liệu HĐĐT, Tổng cục Thuế thực hiện kết nối kỹ thuật và kiểm thử hệ thống đợt 1 (từ 30/10-4/11) và đợt 2 (từ 4/11- 8/11) truyền, nhận dữ liệu được tiến hành giữa 6 cục thuế triển khai HĐĐT giai đoạn 1 là Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Bình Định và các đơn vị cung cấp dịch vụ.

Trong đó, nhóm nội dung kiểm thử tập trung tại Tổng cục Thuế bao gồm giải pháp phần mềm hỗ trợ việc lập HĐĐT; kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu HĐĐT với cơ quan thuế; truyền nhận thông điệp đăng ký sử dụng HĐĐT, dữ liệu HĐĐT (hóa đơn có mã hoặc không mã của cơ quan thuế, hóa đơn sai sót, hóa đơn theo từng lần phát sinh) đến cơ quan thuế; giải pháp xác thực, bảo mật trong truyền nhận dữ liệu….TS24 là Nhà cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng giao dịch điện tử (VAN) đầu tiên trên cả nước với các Cơ quan Nhà nước.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp các giải pháp dịch vụ công nghệ thông tin cho tổ chức/ doanh nghiệp trong lĩnh vực Thuế, Hải quan, Bảo hiểm xã hội... Các sản phẩm của TS24 được nhiều doanh nghiệp đón nhận, tin tưởng. Nổi bật trong số đó là giải pháp hóa đơn điện tử iXHD.

Tổng Cục Thuế đã chính thức ký hợp đồng và công bố Công ty cổ phần TS24 trở thành tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử.

TS24 đáp ứng các yêu cầu thực tế về hạ tầng kỹ thuật của tổ chức truyền nhận với hồ sơ đề nghị của tổ chức bao gồm hạ tầng trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp bảo mật tại trung tâm dữ liệu chính và trung tâm dữ liệu dự phòng; giải pháp sao lưu, khôi phục dữ liệu; kênh truyền kết nối với Tổng cục Thuế.


TS24 đồng thời đảm nhiệm cả 2 vai trò: Tổ chức giải pháp và Tổ chức truyền nhận theo quy định của Thông tư 78 được Tổng cục Thuế thẩm định và Công bố.

iXHD connect - Dịch vụ truyền nhận hóa đơn điện tử. Đáp ứng tiêu chuẩn truyền nhận dữ liệu (theo quy định tại Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế quy định về thành phần chứa dữ liệu hóa đơn điện tử và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế)

iXHDTM Giải pháp hóa đơn điện tử TS24. Đây là dịch vụ hóa đơn điện tử được nghiên cứu cho nhiều mô hình doanh nghiệp, nhiều loại hóa đơn (có mã hoặc không mã của cơ quan thuế). Sử dụng đa nền tảng (di động, website, windows)

Tích hợp API với phần mềm bán hàng sẵn có để tự động bán hàng là xuất hóa đơn.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
TS24 - Tổ chức truyền nhận và cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử uy tín lâu năm của doanh nghiệp