[Infographic] Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/07/2023

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có Thông tư số 06/2023/TT-BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ. Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Cảnh báo từ sớm, từ xa việc xuất khống hóa đơn