[Infographic] 2 phương án đề xuất về hưởng bảo hiểm xã hội một lần

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất đề trình lên Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, đã đề xuất hai phương án về vấn đề hưởng bảo hiểm xã hội một lần.