[Infographic] 10 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2023

Từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở được điều chỉnh lên 1.800.000 đồng/tháng theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP của Chính phủ. Theo đó, rất nhiều khoản trợ cấp BHXH sẽ được điều chỉnh tăng theo quy định mới.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Giới thiệu Tiện ích mới: Hóa đơn điện tử trong Ứng dụng SafetySigning