Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào


Theo Luật Giá trị gia tăng 2008 thì thuế giá trị gia tăng là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng.

Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào được quy định tại Khoản 2 Điều 12 Luật Giá trị gia tăng 2008 (sửa đổi 2013) như sau:

(1) Có hoá đơn giá trị gia tăng mua hàng hoá, dịch vụ hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu;

(2) Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hoá, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;

(3) Đối với hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu, ngoài các điều kiện quy định tại (1) và (2) mục này còn phải có:

- Hợp đồng ký kết với bên nước ngoài về việc bán, gia công hàng hóa, cung ứng dịch vụ; 

- Hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ; chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt; tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Việc thanh toán tiền hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu dưới hình thức thanh toán bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu, trả nợ thay Nhà nước được coi là thanh toán không dùng tiền mặt.

Nguồn: laodong.vn


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
BHXH TP. Hồ Chí Minh thông báo thủ tục rà soát thông tin tham gia BHXH của người lao động