Hướng dẫn cập nhật tỉ lệ đóng BHXH, BHYT, BHTN trên phần mềm iBHXH từ ngày 01/10/2022


Từ ngày 01/10/2021 mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của doanh nghiệp và người lao động sẽ có sự thay đổi.

Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH, từ ngày 01/10/2022, người sử dụng lao động tiếp tục đóng 1% vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và tổng mức đóng sẽ là 21,5%. Cụ thể: 14% cho Quỹ hưu trí; 3% cho Quỹ ốm đau - thai sản; 0.5% cho Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 3% cho quỹ bảo hiểm y tế.

Người lao động tiếp tục đóng 10,5%. Cụ thể: 8% cho Quỹ hưu trí, tử tuất; 1% cho Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, 1,5% cho Quỹ bảo hiểm y tế.

TS24 đã cập nhật thay đổi tỉ lệ đóng trên phần mềm iBHXH từ ngày 01/10/2022, Quý khách hàng vui lòng thực hiện như sau:

Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tùy chọn” (1) > “Kiểm tra cập nhật” (2).


Phiên bản TS24pro


Phiên bản TS24 v.15.0.0

Từ ngày 15/10/2022, TS24 sẽ không hỗ trợ cập nhật trên phiên bản TS24pro, Quý khách hàng vui lòng cập nhật phần mềm lên phiên bản TS24 v.15.0.0 để tiếp tục sử dụng dịch vụ. 

Trường hợp Quý khách hàng đã làm theo hướng dẫn nhưng không cập nhật được, vui lòng liên hệ với bộ phận kỹ thuật của TS24 để được hỗ trợ: https://web.ts24.com.vn/tro-giup

Trân trọng!

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Cơn sốt 'thiếu xăng dầu' lan rộng: Người bán, người mua đều mệt mỏi