Giới thiệu Tiện ích mới: Hóa đơn điện tử trong Ứng dụng SafetySigning

TS24 Corp thông báo về việc bổ sung một tính năng mới cho ứng dụng SafetySigning - tạo hóa đơn điện tử với giao diện di động được kết nối với ứng dụng iXHD thông qua Konect24-iXHD. 
Tiện ích này nhằm cung cấp cho doanh nghiệp cách khởi tạo hóa đơn điện tử nhanh chóng và hiệu quả, hỗ trợ 2 định dạng là hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử POS.


Các tính năng và lợi ích chính:

  1. Giao diện di động: Tính năng lập hóa đơn điện tử trong SafetySigning đi kèm với giao diện di động thân thiện với người dùng, cho phép doanh nghiệp tạo hóa đơn khi đang di chuyển, trực tiếp từ thiết bị di động của họ.

  2. Tích hợp với Ứng dụng iXHD: Tiện ích kết nối liền mạch với ứng dụng iXHD thông qua tích hợp Konect24-iXHD. Sự tích hợp này đảm bảo trao đổi dữ liệu suôn sẻ và nâng cao quy trình lập hóa đơn với giao tiếp hợp lý.

  3. Tạo hóa đơn nhanh chóng: Chức năng lập hóa đơn điện tử trong SafetySigning được thiết kế nhanh như máy bán hàng (POS) truyền thống, cho phép doanh nghiệp tạo hóa đơn nhanh chóng và hiệu quả.

  4. Hai định dạng hóa đơn: SafetySigning hỗ trợ hai định dạng hóa đơn phổ biến - hóa đơn điện tử thông thường và hóa đơn điện tử POS. Tính linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh các yêu cầu lập hóa đơn cụ thể của họ và tuân thủ các quy định có liên quan.

  5. Tiện ích mở rộng liền mạch cho SafetySigning: Tiện ích lập hóa đơn điện tử là một phần mở rộng của ứng dụng SafetySigning toàn diện. Nó bổ sung thêm một tính năng có giá trị khác cho các chức năng hiện có là ký điện tử tài liệu, hợp đồng lao động, hợp đồng kinh tế, hồ sơ thuế, hồ sơ bảo hiểm xã hội, v.v.

  6. Giải quyết vấn đề hàng ngày: Bằng cách tích hợp hóa đơn điện tử vào ứng dụng SafetySigning, chúng tôi mong muốn giải quyết những thách thức hàng ngày mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Tiện ích này giúp đơn giản hóa quy trình lập hóa đơn, tiết kiệm thời gian, giảm lỗi và nâng cao hiệu quả tổng thể.

  7. Lịch sử giao dịch: Giống như các chức năng khác trong SafetySigning, tính năng lập hóa đơn điện tử cho phép người dùng duy trì lịch sử giao dịch. Điều này cho phép các doanh nghiệp theo dõi và xem xét các hoạt động lập hóa đơn của họ một cách dễ dàng.


Chúng tôi tin rằng việc bổ sung hóa đơn điện tử vào ứng dụng SafetySigning sẽ mang lại lợi ích to lớn cho các doanh nghiệp, giúp họ quản lý quy trình lập hóa đơn của mình một cách hiệu quả và hiệu quả. Sự mở rộng này càng thể hiện cam kết của chúng tôi trong việc cung cấp các giải pháp toàn diện, đáp ứng nhu cầu hàng ngày của doanh nghiệp, đồng thời đảm bảo sự tiện lợi và bảo mật tối đa.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa doanh nghiệp cần biết (phần 02)