Giải pháp xuất hóa đơn điện tử iXHD của TS24 - Phù hợp với quy mô, trang thiết bị của mọi doanh nghiệp xăng dầu

Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu. Theo đó, từ ngày 01/01/2024, tất cả các doanh nghiệp kinh doanh, bán lẻ xăng dầu phải chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.Giải pháp xuất hóa đơn điện tử iXHD của TS24 là giải pháp tối ưu đáp ứng yêu cầu của Công điện 1284. Giải pháp iXHD có những ưu điểm nổi bật sau:

Phù hợp với mọi quy mô, trang thiết bị của doanh nghiệp: Giải pháp iXHD có thể triển khai trên mọi thiết bị có kết nối Internet, từ máy tính cá nhân, máy tính bảng đến máy POS. Do đó, giải pháp phù hợp với mọi quy mô doanh nghiệp, từ các doanh nghiệp nhỏ, lẻ đến các doanh nghiệp lớn, tập đoàn.

Đơn giản, dễ sử dụng: Giải pháp iXHD được thiết kế theo hướng đơn giản, dễ sử dụng, giúp doanh nghiệp dễ dàng triển khai và sử dụng.

An toàn, bảo mật: Giải pháp iXHD được xây dựng trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây, đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu hóa đơn.

Các tính năng chính của giải pháp xuất hóa đơn điện tử iXHD của TS24

 Tự động tạo bảng tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử & chuyển cho Cơ quan Thuế: Giải pháp iXHD tự động tổng hợp dữ liệu hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật và gửi cho Cơ quan Thuế.

Xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng trên từng lần bán xăng dầu: Giải pháp iXHD giúp doanh nghiệp xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng ngay sau khi giao dịch bán xăng dầu được thực hiện.

 Kết nối truyền nhận dữ liệu hóa đơn với Cơ quan Thuế: Giải pháp iXHD có kết nối trực tiếp với Cơ quan Thuế, đảm bảo dữ liệu hóa đơn được truyền nhận chính xác, kịp thời.

 Kết nối máy POS in ra các hóa đơn điện tử: Giải pháp iXHD có thể kết nối với máy POS để in hóa đơn điện tử ra giấy.

  Định dạng chuẩn dữ liệu và phải ghi đầy đủ nội dung theo quy định: Giải pháp iXHD đảm bảo hóa đơn điện tử được xuất ra đúng định dạng chuẩn và đầy đủ nội dung theo quy định của pháp luật.

 Lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử: Giải pháp iXHD lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật.

 Hệ thống để liên thông dữ liệu trên từng trụ bơm: Giải pháp iXHD có hệ thống để liên thông dữ liệu trên từng trụ bơm, giúp doanh nghiệp dễ dàng quản lý và kiểm soát hoạt động bán xăng dầu.

Liên hệ ngay với TS24 để được tư vấn và triển khai giải pháp xuất hóa đơn điện tử iXHD./
------
🔥 iXHD - Dịch vụ hóa đơn điện tử
https://web.ts24.com.vn/r/iXHD

trong Tin tức
Chia sẻ bài này
Thẻ
Đăng nhập để viết bình luận
Merry Christmas and Happy New Year 2024