Doanh nghiệp và hành trình chuyển đổi số

Chuyển đổi số quản lý nhân sự: 5 Giá trị mang đến sự phát triển đột phá

    Việc kết hợp công nghệ kỹ thuật số vào quy trình quản lý nhân sự của doanh nghiệp có thể cải thiện thái độ và sự gắn bó của nhân viên. Chính vì vậy, chuyển đổi số nhân sự nên là một trong những mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp cần theo đuổi. Doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của mình nhờ việc khai thác những lợi ích to lớn khi ứng dụng các nền tảng công nghệ kỹ thuật số trong quản lý nhân sự.

Chuyển đổi số nhân sự là gì?