Danh sách các doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn mới nhất 2023
Chống thất thu đối với lĩnh vực rủi ro cao về thuế

Công văn 1798/TCT-TTKT được Tổng Cục Thuế ban hành ngày 16/5/2023 về rà soát, xử lý hóa đơn không hợp pháp, trong đó có công bố danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn. Hãy cùng TS24 tìm hiểu về danh sách các doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn mới nhất 2023 trong bài viết dưới đây

1. Những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn

- Doanh nghiệp thay đổi người đại diện trước pháp luật từ 2 lần trở lên trong vòng 12 tháng hoặc thay đổi người đại diện trước pháp luật đồng thời chuyển địa điểm kinh doanh.

- Doanh nghiệp có số lần thay đổi trạng thái hoạt động hoặc số lần thay đổi kinh doanh từ 2 lần trong năm.

- Doanh nghiệp mới thành lập có địa điểm kinh doanh không cố định (chuyển địa điểm kinh doanh nhiều lần trong 1-2 năm hoạt động).


- Chuyển địa điểm hoạt động kinh doanh sau khi đã có thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

- Thành lập do các cá nhân có quan hệ gia đình cùng tham gia góp vốn như Vợ, Chồng, anh, chị em ruột.

- Thành lập mới do người đứng tên giám đốc, đại diện theo pháp luật có Công ty do cơ quan thuế đã thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh (còn nợ thuế), tạm ngừng hoạt động kinh doanh có thời hạn.

- Thành lập nhiều năm không phát sinh doanh thu, sau đó bán lại, chuyển nhượng cho người khác.

- Thành lập không có giấy phép hoạt động khai thác khoáng sản nhưng xuất hóa đơn tài nguyên, khoáng sản.

- Có hàng hóa bán ra, mua vào không phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng vùng.

- Doanh nghiệp chưa nộp đủ vốn điều lẹ theo đăng ký.

- Các doanh nghiệp mua bán, sáp nhập với giá trị dưới 100 triệu đồng.

- Kinh doanh siêu thị (bán lẻ hàng hóa tiêu dùng, hàng điện máy); kinh doanh ăn uống, nhà hàng, khách sạn; kinh doanh vận tải; kinh doanh vật liệu xây dựng; kinh doanh xăng dầu; kinh doanh trong lĩnh vực khai thác đất, đá, cát, sỏi; kinh doanh khoáng sản (than, cao lanh, quặng sắt,...); kinh doanh nông lâm sản ( dăm gỗ, gỗ ván, gỗ thanh,...); có phát sinh ngành nghề cho thuê nhân công (phát sinh lớn).

- Doanh thu tăng đột biến, cụ thể: Kỳ kê khai trước doanh thu rất thấp, xấp xỉ bằng 0 nhưng kỳ sau đột biến về doanh thu hoặc có doanh thu kỳ sau đột biến tăng (từ 3 lần trở lên so doanh thu bình quân của các kỳ trước) nhưng số thuế giá trị gia tăng (GTGT) phát sinh phải nộp thấp (thuế GTGT phải nộp < 1% doanh số phát sinh trong kỳ).

- Doanh thu lớn nhưng kho hàng không tương xứng hoặc không có kho hàng, không phát sinh chi phí thuê kho.

- Doanh thu kê khai hàng năm phát sinh từ trên 10 tỷ đồng nhưng số thuế phát sinh phải nộp thấp dưới 100 triệu đồng (1%)

- Sử dụng hóa đơn với số lượng lớn (từ 500 đến 2000 số hóa đơn). Số lượng hóa đơn xóa bỏ lớn, bình quân chiếm khoảng 20% số hóa đơn sử dụng.

- Sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, Thông tư số 78/2021/TT-BTC có số lượng hóa đơn điện tử giảm bất thường so với số lượng hóa đơn đã sử dụng theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

- Không có thông báo phát hành hóa đơn hoặc có thông báo phát hành nhưng không có báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (hoặc chậm báo cáo).

- Có giá trị hàng hóa bán ra, thuế GTGT đầu ra bằng hoặc chênh lệch rất nhỏ so với giá trị hàng hóa mua vào, thuế GTGT đầu vào.

- Doanh nghiệp có hàng hóa dịch vụ bán ra không phù hợp với hàng hóa dịch vụ mua nào.

- Có doanh thu và thuế GTGT đầu ra, đầu vào lớn nhưng không phát sinh số thuế phải nộp, có số thuế GTGT âm nhiều kỳ.

- Doanh nghiệp không có tài sản cố định hoặc giá trị tài sản cố định rất thấp.

- Doanh nghiệp sử dụng lao động không tương xứng với quy mô và ngành nghề hoạt động.

- Một cá nhân đứng tên (người đại diện theo pháp luật) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp. Cơ quan thuế sẽ xác định và yêu cầu giải trình làm rõ. Nếu qua giải trình không đủ cơ sở chứng minh rủi ro thì tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra hóa đơn ngay.

Trong trường hợp doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế thì cơ quan thuế yêu cầu giải trình làm rõ. Khi đã chứng minh được cơ sở nghi vấn rủi ro thì đưa vào kiểm tra giám sát, còn qua giải trình không đủ cơ sở chứng minh rủi ro thì tổ chức thanh tra, kiểm tra thuế kết hợp với kiểm tra hóa đơn ngay.

>> Xem thêm: Tổng hợp các dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT

2. Danh sách các doanh nghiệp rủi ro về hóa đơn mới nhất 2023 


Tại Phụ lục 1 đính kèm Công văn 1798/TCT-TTKT, Tổng cục Thuế công bố danh sách 524 doanh nghiệp có rủi ro hóa đơn. 

>> Tải ngay danh sách 

Tổng Cục Thuế yêu cầu các Cục thuế rà soát, xử lý thuế đối với các hành vi mua, bán hóa đơn trái pháp luật, thực hiện cụ thể như sau:

1. Tiếp tục rà soát, thực hiện theo hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng Cục Thuế tại Công văn 129/TCT-TTKT ngày 9/11/2022, Công văn 133/TCT-TTKT ngày 23/11/2022 để kịp thời báo cáo đầy đủ các nội dung về Tổng Cục Thuế theo đúng quy định.

2. Ngoài ra, các Cục Thuế tập trung vào việc rà soát các hóa đơn xuất bán ra của 524 doanh nghiệp nêu trên.

- Trường hợp phát hiện doanh nghiệp thuộc cơ quan thuế quản lý đã sử dụng hóa đơn của doanh nghiệp trong số 524 doanh nghiệp thì yêu cầu doanh nghiệp giải trình làm rõ việc sử dụng hóa đơn để khấu trừ thuế GTGT/hoàn thuế GTGT, tính vào chi phí tính thuế TNDN, hợp thức hàng hóa mua trôi nổi, buôn lậu...

Đề nghị Cục Thuế căn cứ hành vi vi phạm thực tế và quy định tại các văn bản pháp luật để kịp thời xử lý về thuế theo đúng quy định hoặc củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan Công an đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cục Thuế trực tiếp quản lý thuế đối với doanh nghiệp thuộc danh sách 524 doanh nghiệp tiến hành rà soát, nếu phát hiện doanh nghiệp có xuất hóa đơn bán ra cho doanh nghiệp ở địa phương khác đã phát hành trong năm 2020, năm 2021, năm 2022, không có trong dữ liệu hóa đơn điện tử của Tổng Cục Thuế thì kịp thời có văn bản thông báo gửi đến cơ quan thuế liên quan, tiến hành nhập thông tin lên ứng dụng xác minh hóa đơn để phối hợp, đối chiếu, rà soát, xử lý theo quy định.


Tổng cục Thuế chuyển các Phụ lục đính kèm Công văn 1789/TCT-TTKT năm 2023 gồm:

  • Phụ lục số 1: Danh sách 524 doanh nghiệp.
  • Phụ lục số 2: Bảng kê hóa đơn sử dụng của 524 doanh nghiệp đã kê khai thuế GTGT, thuế TNDN.
  • Phụ lục số 3: Bảng tổng hợp kết quả rà soát, xử lý về thuế đối với việc sử dụng hóa đơn của 524 doanh nghiệp.

Báo cáo kết quả rà soát, xử lý vi phạm về thuế, hóa đơn tổng hợp theo Phụ lục số 2, Phụ lục số 03 đính kèm Công văn 1789/TCT-TTKT năm 2023 gửi bản giấy về Tổng cục trước ngày 30/6/2023 (file mềm gửi về địa chỉ pttha@gdt.gov.vn.)

- Để hỗ trợ các Cục thuế thực hiện rà soát đơn, Tổng cục Thuế gửi dữ liệu hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp được khai thác từ hệ thống hóa đơn điện tử trong 2021, năm 2022 phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý, gồm:

  • Dữ liệu hóa đơn điện tử bán ra của 524 doanh nghiệp (mst) phân tách file theo Cơ quan thuế Hà Nội, Cơ quan thuế Hồ Chí Minh quản lý.
  • Danh sách doanh nghiệp (mst) có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp phân tách file theo từng cơ quan thuế quản lý;
  • Danh sách doanh nghiệp có sử dụng hóa đơn điện tử của 524 doanh nghiệp nhưng không phân tách theo cơ quan thuế quản lý do mst tại trường "NMMST" không tra cứu được thông tin cơ quan thuế quản lý ở ứng dụng TMS. Đề nghị Cục Thuế, Cục Quản lý thuế doanh nghiệp lớn đối chiếu với doanh nghiệp quản lý tại địa phương để rà soát.

Đề nghị các Cục Thuế có văn bản giấy hoặc văn bản điện tử gửi về địa chỉ thư điện tử pttha@gdt.gov.vn thông báo đầu mối nhận file dữ liệu hóa đơn điện tử (họ và tên, chức vụ, phòng/ban, số điện thoại di động, địa chỉ email nội bộ ngành). Liên hệ Cục Thanh tra-Kiểm tra thuế (đ/c Phạm Thị Thanh Hà, số điện thoại 0989957255) 

3. Cơ quan Thuế ban hành thông báo đề nghị doanh nghiệp ngừng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan Thuế hoặc ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không mã của cơ quan Thuế theo quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính Phủ./

 

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Hộ kinh doanh nộp thuế khoán có xuất hóa đơn không?