Cơ quan Thuế rà soát thông tin người kinh doanh thương mại điện tử

Trường hợp thông tin rà soát có chênh lệch so với số tự kê khai của người nộp thuế thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình. Nếu các cá nhân không hợp tác, sẽ thực hiện kiểm tra tại địa bàn và xử lý theo pháp luật.

Tổng cục Thuế vừa có công văn đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trên cả nước đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung quy định của pháp luật về cung cấp thông tin thương mại điện tử (TMĐT) đến toàn bộ người nộp thuế, đặc biệt tới các tổ chức là chủ sở hữu sàn TMĐT thuộc địa bàn quản lý.

Các Cục Thuế cần chú trọng tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế là hộ, cá nhân kinh doanh có hoạt động kinh doanh TMĐT, kinh doanh dịch vụ số thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định pháp luật.

Tổng cục Thuế yêu cầu các Cục Thuế sử dụng thông tin tại mẫu báo cáo được hỗ trợ trên ứng dụng Data Warehouse để kiểm soát lỗi dữ liệu của sàn TMĐT gửi đến như: tính bất hợp lý, không đầy đủ thông tin, dữ liệu có dấu hiệu thiếu tin cậy, theo đó đôn đốc, hướng dẫn các sàn kịp thời gửi lại dữ liệu đầy đủ, đúng theo quy định


Đáng chú ý, để chống thất thu thuế, Tổng cục Thuế đề nghị các cục thuế tiếp tục rà soát, phối hợp với Sở Công thương để trao đổi thông tin về các tổ chức là chủ sở hữu sàn giao dịch TMĐT trên địa bàn tỉnh để hướng dẫn sàn thực hiện cung cấp thông tin theo quy định.

Đồng thời, cần khai thác dữ liệu do các sàn TMĐT cung cấp để phục vụ công tác quản lý thuế. Cụ thể: Phân nhóm đối tượng theo yêu cầu quản lý để đưa vào danh sách rà soát; Hướng dẫn đối tượng rà soát thực hiện các thủ tục đăng ký thuế (đối với trường hợp chưa đăng ký thuế), tự khai, tự nộp thuế theo quy định pháp luật.

Cơ quan thuế các cấp cũng cần rà soát, đối chiếu với tình hình quản lý thuế thực tế tại địa bàn để xác định các trường hợp có khả năng chưa kê khai hoặc kê khai chưa đầy đủ doanh thu kinh doanh.

Trường hợp thông tin khai thác trên cơ sở dữ liệu có chênh lệch so với số tự kê khai của người nộp thuế thì cơ quan thuế yêu cầu người nộp thuế giải trình bằng các hóa đơn, chứng từ, tài liệu hợp pháp (xác nhận thanh toán hoặc tài liệu khác có thông tin về xác nhận doanh thu giữa người nộp thuế và Sàn TMĐT...) hoặc báo cáo thu nhập sẵn có có thể tự in trực tiếp từ hệ thống của Sàn TMĐT và người nộp thuế cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác.

“Trường hợp các cá nhân không hợp tác, không phản hồi thông báo của cơ quan thuế thì thực hiện lựa chọn một số trường hợp điển hình, lập danh sách, báo cáo lãnh đạo cơ quan thuế xây dựng chương trình phối hợp với các sở, ngành địa phương thực hiện việc kiểm tra tại địa bàn để xác định chính xác tình hình thực tế, từ đó đề xuất, báo cáo các cấp có thẩm quyền xử lý theo pháp luật thuế và các pháp luật chuyên ngành” – Tổng cục Thuế nêu rõ.

 Theo: anninhthudo.vn

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Đơn giản hóa công việc kế toán, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính với ezBooks