Chính sách lương hưu mới áp dụng từ ngày 14/8/2023

Chính sách tăng lương hưu được thực hiện từ ngày 01/7/2023 nhưng phải đến ngày 14/8/2023 thì Nghị định 43/2023/NĐ-CP mới chính thức có hiệu lực nên cơ quan bảo hiểm xã hội tạm thời chưa chi trả mức lương hưu mới tại kỳ trả lương tháng 7/2023

1. Lương hưu được chi trả theo mức mới từ ngày 14/8/2023

Và để kịp thời đảm bảo quyền lợi cho người hưởng, ngày 12/7/2023, BHXH Việt Nam đã gửi Công văn số 2122/BHXH-CSXH xin ý kiến thống nhất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức thực hiện chi trả chế độ cho những người được tăng lương hưu trợ cấp theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP từ ngày 14/8/2023 và truy trả phần chênh lệch tăng thêm của tháng 7/2023.

Sau khi thống nhất ý kiến, Ban thực hiện chính sách BHXH của của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ra Công văn số 451/CSXH-HT với thông báo tại kỳ chi trả tháng 8/2023, Ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tổ chức chi trả lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023, đồng thời truy trả đầy đủ phần chênh lệch tăng thêm chưa lĩnh của tháng 7/2023 cho người hưởng.

2. Công thức tính mức lương hưu mới từ tháng 8/2023

Xác định theo công thức tính tại Điều 2 Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

- Người đang nhận lương hưu trước ngày 01/7/2023 và đã được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 01/01/2022 thì được tăng 12,5% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau:

Mức lương hưu mới = Mức lương hưu T6/2023 x 1,125

- Người đang nhận lương hưu trước ngày 01/7/2023 mà chưa được tăng 7,4% mức hưởng từ ngày 01/01/2022 thì được tăng 20,8% mức hưởng tháng 6/2023.

Công thức xác định lương hưu như sau:

Mức lương hưu mới = Mức lương hưu T6/2023 x 1,208

- Người hưởng lương hưu trước năm 1995, sau khi được tăng 12,5% hoặc 20,8% mà mức hưởng vẫn thấp hơn 03 triệu đồng/tháng được tăng thêm một số tiền nhất định:

  • Người có lương hưu dưới 2,7 triệu đồng/tháng:
    Mức lương hưu mới = Mức lương hưu T6 sau khi tăng 12,5% hoặc 20,8% + 300.000 đồng/tháng
  • Người có lương hưu từ 2,7 đến dưới 03 triệu đồng/tháng:
    Mức lương hưu mới = 03 triệu đồng/tháng

I-VAN iBHXH là dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử được công nhận từ năm 2015

3. Người lãnh lương hưu tháng 8 nhận thêm quyền lợi đặc biệt

Ngoài việc được nhận lương hưu mới vào kỳ chi trả tháng 8/2023, người hưởng lương hưu cũng không nên bỏ qua một quyền lợi đặc biệt đó là được lãnh thêm phần tiền chênh lệch do tăng lương hưu từ tháng 7/2023 mà chưa được nhận.

Công văn số 451/CSXH-HT nêu rõ, tại kỳ chi trả tháng 8, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán lương hưu theo mức hưởng mới từ ngày 14/8/2023, đồng thời truy trả đầy đủ phần tiền chênh lệch do tăng thêm lương hưu mà chưa lĩnh của tháng 7/2023.

Lương hưu và khoản tiền chênh lệch tháng 7 sẽ được chi trả cùng lúc. Do đó, người hưởng cần kiểm tra kỹ số tiền trước khi ký nhận.

Số tiền chênh lệch được xác định theo công thức sau:

Tiền chênh lệch chưa hưởng tháng 7/2023 = Mức hưởng lương hưu mới - Mức hưởng lương của tháng 7/2023 đã nhận trên thực tế

Theo: luatvietnam

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý HĐĐT và chống thất thu thuế trong hoạt động TMĐT