Chính phủ đề xuất giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024

Chính phủ quyết nghị thông qua đề nghị xây dựng dự án nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng.