Cải thiện trải nghiệm người dùng với các tính năng và cải tiến mới của 2ez

1. Quản lý bán hàng: 2ez bao gồm các tính năng quản lý bán hàng nâng cao, chẳng hạn như quản lý đơn đặt hàng được cải thiện, khả năng hiển thị hàng tồn kho tốt hơn và khả năng lập hóa đơn nâng cao. Điều này có khả năng giải quyết các điểm khó khăn của khách hàng liên quan đến quy trình bán hàng không hiệu quả, khó khăn trong việc theo dõi đơn đặt hàng và hàng tồn kho cũng như các vấn đề về thanh toán.


 2. Quản lý mua hàng: 2ez đã cải thiện khả năng quản lý mua hàng, bao gồm quản lý nhà cung cấp tốt hơn, theo dõi đơn đặt hàng được cải thiện và xác thực hóa đơn nâng cao. Các tính năng này có thể giúp giải quyết các điểm khó khăn của khách hàng liên quan đến quản lý nhà cung cấp kém, khó khăn trong việc theo dõi đơn đặt hàng và các vấn đề về hóa đơn.

3. Quản lý sản xuất: 2ez bao gồm một số cải tiến cho mô-đun sản xuất, bao gồm các công cụ lập kế hoạch và lập lịch trình tốt hơn, kiểm soát chất lượng nâng cao và quản lý đơn đặt hàng công việc được cải thiện. Các tính năng này có thể giúp giải quyết các điểm khó khăn của khách hàng liên quan đến lập kế hoạch kém, thiếu khả năng hiển thị trong quy trình sản xuất và các vấn đề kiểm soát chất lượng.

4. Quản lý quy trình sản xuất: 2ez cung cấp các tính năng quản lý quy trình nâng cao, chẳng hạn như quản lý định tuyến được cải thiện, kiểm soát chất lượng tốt hơn và khả năng truy xuất nguồn gốc nâng cao. Các tính năng này có thể giúp giải quyết các điểm khó khăn của khách hàng liên quan đến quản lý định tuyến kém, khó khăn trong việc theo dõi kiểm soát chất lượng và các vấn đề về truy xuất nguồn gốc.

5. Quản lý hợp đồng kinh tế điện tử theo luật pháp Việt Nam: 2ez hỗ trợ chức năng lập hợp đồng kinh tế đính kèm theo đơn bán (SO) hoặc đơn mua (PO) để lưu trữ, chia sẻ, ký số qua Google Drive. Đảm bảo các hồ sơ hợp đồng mang tính pháp lý tương đương hồ sơ giấy hiện nay của doanh nghiệp./


 Trải nghiệm giải pháp quản lý bán hàng 2ez: 
Tại Đây: https://web.ts24.com.vn/r/eU6Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Chính phủ đồng ý trình phương án giảm 2% thuế VAT