Cách tra cứu các mặt hàng, mã ngành được giảm thuế GTGT theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP, Nghị quyết số 101/2023/QH15

Nhằm giúp các doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tháo gỡ được những khó khăn bất cập trong việc xác định hàng hóa, dịch vụ của mình có được áp dụng giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống còn 8% theo Nghị quyết số 101/2023/QH15, Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành, TS24 xin được tổng hợp và chia sẻ cách tra cứu danh mục hàng hóa được giảm thuế GTGT 2023 trong bài viết dưới đây


Kể từ ngày 01/07/2023 đến ngày 31/12/2023, các doanh nghiệp, đơn vị, hộ cá nhân kinh doanh chính thức áp dụng chính sách giảm thuế mới với mức thuế suất thuế GTGT giảm từ 10% xuống còn 8% (Theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP). Tuy nhiên, không phải tất cả các loại hàng hóa dịch vụ đều thuộc đối tượng được giảm thuế theo quy định trên.

Nguyên tắc và cơ sở pháp lý để áp dụng chính sách giảm thuế GTGT năm 2023

Tại Điều 1 Nghị định 44/2023/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 30/06/2023 quy định về Chính sách miễn giảm thuế theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/06/2023 của Quốc hội có nêu: 

Giảm thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất 10%, trừ nhóm hàng hóa, dịch vụ sau:

Nhóm hàng hóa, dịch vụÁp dụng chính sách thuếCăn cứ tra cứu

– Viễn thông, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại và sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất.

– Mặt hàng than tại các khâu khác ngoài khâu khai thác bán ra.

Không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023

Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

→ Xem Phụ lục I

Đối với mặt hàng than khai thác bán ra (bao gồm cả trường hợp than khai thác sau đó qua sàng tuyển, phân loại theo quy trình khép kín mới bán ra)Được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT từ 10% xuống còn 8%Nghị định 44/2023/NĐ-CP
Sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệtKhông được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Xem Phụ lục II

Công nghệ thông tin theo pháp luật về công nghệ thông tinKhông được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP

Xem Phụ lục III

Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế và chịu thuế GTGT 5% theo quy định của Luật Thuế GTGTTiếp tục áp dụng theo luật thuế GTGT trước đây, không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023Thông tư số 219/2013/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 43/2021/TT-BTC


Như vậy, theo quy định trên, các loại hàng hóa, dịch vụ có mã sản phẩm nằm trong phụ lục I, II, II ban hành kèm theo Nghị định 44/2023/NĐ-CP đều
 không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT mới năm 2023. 

Lưu ý: Việc giảm thuế giá trị gia tăng cho từng loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng thống nhất tại các khâu: Nhập khẩu – Sản xuất – Gia công – Kinh doanh thương mại

Nghĩa là:

Nếu hàng hóa, dịch vụ thuộc Phụ lục I, II, III thì không được giảm thuế GTGT ở tất cả các khâu: nhập khẩu, sản xuất, gia công và kinh doanh thương mại.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
[Infographic] Mức tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ ngày 01/07/2023