Cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế gì?

Cho thuê nhà, mặt bằng kinh doanh khá phổ biến nhưng không mấy chủ nhà biết đến việc nộp thuế. Cụ thể, theo quy định cá nhân cho thuê nhà phải nộp thuế gì?

 

📌 Lệ phí môn bài:
Căn cứ vào Nghị định 139/2016/NĐ-CP, khi cá nhân kinh doanh cho thuê nhà, họ cần xem xét việc nộp lệ phí môn bài. Khi doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm: cá nhân cho thuê nhà được miễn lệ phí môn bài. Khi doanh thu trên 100 triệu đồng/năm: Phải nộp lệ phí môn bài theo quy định của Nghị định 139/2016/NĐ-CP.

📌 Thuế GTGT đối với cá nhân cho thuê nhà
Khi cho thuê nhà, cá nhân cần nắm rõ quy định về thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Khi doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm: cá nhân cho thuê nhà được miễn thuế GTGT. Khi doanh thu trên 100 triệu đồng/năm: Phải kê khai và nộp thuế GTGT với mức thuế 5% của doanh thu tính thuế GTGT, theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

📌 Cá nhân cho thuê nhà: Những điều cần biết về Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN)
Nếu bạn đang cho thuê nhà, hãy chú ý đến các quy định về Thuế Thu nhập cá nhân (TNCN): Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm: Bạn sẽ được miễn thuế TNCN. Doanh thu trên 100 triệu đồng/năm: Bạn cần nộp thuế TNCN với mức thuế 5% của doanh thu tính thuế, theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.

📌 Khi cho thuê nhà, nghĩa vụ thuế của bạn không chỉ dừng lại ở thuế TNCN, mà còn bao gồm: Lệ phí môn bài: Miễn nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, phải nộp nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, còn có thuế Giá trị gia tăng (GTGT): Miễn nếu doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm, tuy nhiên, bạn phải nộp 5% nếu doanh thu trên 100 triệu đồng/năm.

📌 Cách tính thuế cho thuê nhà mới nhất
   Căn cứ vào các quy định nêu trên, cá nhân cho thuê nhà mà có tổng doanh thu trong năm > 100 triệu đồng thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.
Theo đó, doanh thu tính thuế là tổng doanh thu phát sinh trong năm dương lịch của các hợp đồng cho thuê nhà.
   Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì khi xác định mức doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế là doanh thu trả tiền một lần được phân bổ theo năm dương lịch.
   Trường hợp cá nhân đồng sở hữu nhà cho thuê thì mức doanh thu 100 triệu đồng/năm trở xuống để xác định cá nhân không phải nộp thuế được xác định cho 01 người đại diện duy nhất trong năm tính thuế.


📌 Doanh thu tính thuế

Căn cứ khoản 1 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC, doanh thu tính thuế đối với hoạt động cho thuê nhà được xác định như sau:
   Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác không bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
   Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu bao gồm thuế (trường hợp thuộc diện chịu thuế) của số tiền bên thuê trả từng kỳ theo hợp đồng thuê và các khoản thu khác bao gồm khoản tiền phạt, bồi thường mà bên cho thuê nhận được theo thỏa thuận tại hợp đồng thuê.
Trường hợp bên thuê trả tiền thuê nhà trước cho nhiều năm thì doanh thu tính thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân xác định theo doanh thu trả tiền một lần.

📌 Xác định số thuế phải nộp
Khoản 3 Điều 10 Thông tư 40/2021/TT-BTC quy định công thức tính thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản như sau:

Số thuế giá trị gia tăng phải nộp = Doanh thu tính thuế giá trị gia tăng x 5%
Thuế thu nhập cá nhân phải nộp = Doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân x 5%

📌 Thời điểm xác định doanh thu tính thuế
Thời điểm xác định doanh thu tính thuế là thời điểm bắt đầu của từng kỳ hạn thanh toán trên hợp đồng thuê nhà.

------------------------------
CÔNG TY CỔ PHẦN TS24
💻 Website: https://web.ts24.com.vn
📞 Hotline CSKH: (028)-3866-4188 (Nhấn phím 1)
☎️ Hotline hỗ trợ: 1900 6154
✉️ Email: sales@ts24.com.vn

Chia sẻ bài này
Thẻ
Đăng nhập để viết bình luận
Tăng lương cơ sở cần đi cùng tăng mức giảm trừ gia cảnh