Bổ sung 5 nhóm lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi vừa trình Quốc hội, Chính phủ đề xuất mở rộng thêm đối tượng tham gia BHXH bắt buộc đối với 5 nhóm lao động.Việc bổ sung các đối tượng trên đảm bảo phù hợp với những quy định mới của Bộ luật Lao động 2019, gia tăng quyền lợi khi các nhóm này tham gia BHXH bắt buộc.

Theo: tapchitaichinh.vn

🔥 iBHXH - Dịch vụ bảo hiểm xã hội điện tử
https://web.ts24.com.vn/r/iBHXH

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Triển khai ứng dụng CNTT góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và điện tử hóa công tác quản lý thuế