10 chức năng chính quản lý nông nghiệp trên nền tảng 2ez-Agro

01. Bảng điều khiển: Bảng điều khiển Nông nghiệp với tất cả thông tin tĩnh, Thông tin tổng thể theo mùa, Báo cáo sự cố cây trồng và Trạng thái theo mùa.

02. Đất nông nghiệp/ Trang trại: Quản lý các loại trang trại khác nhau, thông tin chi tiết về nông dân, xe cơ giới cho nông nghiệp, động vật trang trại, các loại mùa canh tác khác nhau và hỗ trợ xem tình trạng hoạt động theo dạng Kanban về trang trại, danh sách chi tiết liên quan.03. Các mùa canh tác: Các giai đoạn như bắt đầu mùa vụ, đang trong mùa vụ và kết thúc mùa vụ, khoảng thời gian của mùa vụ, các loại cây trồng khác nhau, quản lý dự trữ sản lượng cây trồng, sự cố mùa vụ và giá trị thiệt hại ước tính, ngân sách và chi phí mùa vụ nông nghiệp, hồ sơ lao động theo mùa và quản lý phân bón, thuốc trừ sâu và hạt giống cho cây trồng theo mùa vụ.

04. Cây trồng: Quản lý cây trồng nông nghiệp, các loại bệnh cây trồng khác nhau, phân hữu cơ, phân bón cây trồng, thuốc trừ sâu/thảo dược và hạt giống cây trồng.

05. Sự cố mùa màng: Các loại sự cố mùa màng, sự cố mùa vụ và giá trị thiệt hại ước tính của sự cố mùa màng.

06. Tài nguyên: Quản lý các nhà nông học nông nghiệp, đội tàu, thiết bị, nhân viên, động vật trang trại và công nhân trang trại.

07. Sản xuất: Quản lý kho nông nghiệp, mặt hàng sản xuất cây trồng, giai đoạn sản xuất cây trồng, kho dự thảo và cập nhật hàng trong kho và hàng sản xuất cây trồng nông nghiệp trong kho.

08. Lịch sử tài chính: Quản lý ngân sách theo mùa và tài chính nông nghiệp như thu nhập, chi phí, lãi và lỗ.

09. Báo cáo phân tích: Quản lý ngân sách mùa so với báo cáo Excel đã chi tiêu thực tế, báo cáo Excel ngân sách mùa vụ, điều kiện đất đai cho cây trồng, dự báo thời tiết cho cây trồng, phân tích nước cho cây trồng và báo cáo Excel mùa vụ nông nghiệp.

10. Cấu hình: Quản lý năm tài chính, đơn vị đo lường, các loại trang trại khác nhau, thẻ thiết bị, chỉ số đất nông nghiệp, chỉ số nước và hồ sơ thời tiết hàng ngày./

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Tạo hóa đơn điện tử máy bán hàng (POS) trên thiết bị di động trên Safety Signing