TP.HCM đẩy mạnh thực hiện hóa đơn điện tử đối với xăng dầu

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định pháp luật về hóa đơn, chứng từ cho người tiêu dùng, Cục Thuế TP.HCM cho rằng giải pháp tối ưu đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế.

Thực hiện các quy định về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP.HCM yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu triển khai đến các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc đơn vị khi bán xăng dầu cho khách hàng phải thực hiện lập hóa đơn khi kết thúc việc bán xăng dầu theo từng lần bán cho khách hàng là cá nhân. Đồng thời người bán phải lưu trữ đầy đủ hóa đơn điện tử đảm bảo có thể tra cứu khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Hiện nay, hệ thống cửa hàng xăng dầu của một số đơn vị trên địa bàn TP.HCM đã triển khai thực hiện xuất hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng. Giải pháp tối ưu đối với doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu là triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Đặc điểm của bán lẻ xăng dầu là hoạt động kinh doanh trực tiếp đến người tiêu dùng, có thời gian hoạt động thường xuyên, liên tục, giá trị từng hóa đơn không nhiều nhưng số lượng hóa đơn rất lớn, do đó việc áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người tiêu dùng.


Các công ty kinh doanh xăng dầu có thể xuất hóa đơn điện tử ngay cho khách hàng kể cả ngoài giờ hay đêm khuya do hóa đơn in ra từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế chính là hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định. Công ty cũng chủ động hơn trong việc điều chỉnh sai sót do hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được gửi vào cuối ngày không phải gửi từng hóa đơn như loại hóa đơn có mã thông thường. Tại một điểm bán hàng có thể thiết lập nhiều máy tính tiền theo quy định để xuất hóa đơn điện tử cho khách hàng một cách nhanh chóng, thuận lợi. Đồng thời, khách hàng có thể lấy hoá đơn để tham gia dự thưởng do thông tin trên hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có thêm trường thông tin về CMND/CCCD trong trường hợp người mua hàng chưa có mã số thuế hoặc không nhớ mã số thuế.

Trong thời gian tới, Cục Thuế TP.HCM sẽ tổ chức các buổi hội thảo triển khai hóa đơn điện tử đối với các đơn vị kinh doanh, bán lẻ xăng dầu nhằm hỗ trợ công tác triển khai hệ thống công nghệ thông tin, các giải pháp để thực hiện, giải đáp vướng mắc về việc triển khai lập hóa đơn điện tử việc bán xăng dầu theo từng lần bán hàng đến doanh nghiệp.

Ngoài ra, cơ quan thuế sẽ phối hợp với hợp cơ quan công an và các cơ quan liên quan khác tăng cường thanh tra, kiểm tra việc lập hóa đơn điện tử tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm đúng quy định pháp luật, xử lý nghiêm theo pháp luật nếu không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện. Cục Thuế TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khẩn trương hoàn thiện nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, liên hệ các nhà cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử để triển khai thực hiện./

Theo: Thanh niên.vn

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Chuyển đổi số, tăng cường công nghệ - đưa ngành hải quan đạt mục tiêu kép