Hướng dẫn tạo và quản lý chứng từ khấu trừ Thuế TNCN điện tử trên ứng dụng TaxOnline


Thông tin hội nghị

    Thời gian:  09h00, thứ 6 - Ngày 07/04/2023

    Địa điểm : Trực tuyến trên ứng dụng Zoom & Fanpage TS24

    Trình bày:  Chuyên viên Công ty Cổ phần TS24

    Nội dung:
     Căn cứ theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hoá đơn, chứng từ có hiệu lực từ ngày 01/7/2022 do Chính Phủ ban hành ngày 19/10/2020 căn cứ theo Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số điều luật và nội dung của Nghị định 123/2020/NĐ-CP về hóa đơn, chứng từ do Bộ Tài Chính ban hành ngày 17 tháng 9 năm 2021.
      Theo đó, các đơn vị cần chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử theo Nghị định 123, Thông tư 78 từ ngày 01/07/2022.
      Để quý khách hàng hiểu rõ hơn về cách chuyển đổi sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử, quyết toán thuế TNCN. TS24 "Hướng dẫn tạo lập chứng từ khấu trừ thuế TNCN trong phần mềm TaxOnline"

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI NGHỊ

Anh/chị vui lòng để lại thông tin tại đây

    

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
[HỘI THẢO] Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền