60 ngày sử dụng miễn phí dịch vụ Salute Services & iBHXH
"Salute Services - Giải pháp công nghệ cho các tổ chức, dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình" hỗ trợ cho tổ chức dịch vụ nhận ủy quyền từ cơ quan BHXH ủy quyền thu BHXH, BHYT đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Salute Services là một hệ thống CNTT gồm 02 ứng dụng di động và hệ thống webapp. Hệ thống hỗ trợ 3 đối tượng: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ứng dụng Salute), nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình (ứng dụng Salute Agent), quản lý kế toán - kê khai thu BHXH, BHYT tự nguyện tại văn phòng (hệ thống webapp Salute Services) với đầy đủ các tính năng:

CHƯƠNG TRÌNH
"60 ngày sử dụng dịch vụ Salute Services & iBHXH"

    Nội dung chương trình:
     1. Đối tượng áp dụng: Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên toàn quốc.
     2. Thời gian: từ ngày 07/07/2022 đến ngày 30/09/2022.

   Sản phẩm áp dụng:
       Hệ thống webapp Salute Services: quản lý kế toán - kê khai thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại văn phòng
       Ứng dụng 
Salute Agent: dành cho nhân viên thu BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình.
        Dịch vụ BHXH điện tử - 
iBHXH, gói I-Van S hỗ trợ thực nạp dữ liệu người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình để lập hồ sơ giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. 

   Điều kiện áp dụng:
     Các tổ chức dịch vụ thu đăng ký sử dụng dịch vụ Salute Services do TS24 cung cấp.
     Thời gian sử dụng sẽ được kích hoạt ngay sau ký hợp đồng "60 ngày sử dụng miễn phí".
   Sau thời gian 60 ngày các Tổ chức dịch vụ thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thực hiện thanh toán theo hợp đồng và biểu phí đã ký.

Trân trọng ./.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
TaxOnline - Hỗ trợ miễn phí chức năng "Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử"