Công văn 1286/TCHQ-GSQL ngày 19/03/2021

Thủ tục hải quan đối với tàu bay đã qua sử dụng

Tải về tại đây: