• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

Language

iBHXH™

Dịch vụ BHXH điện tử.

iBHXH - dịch vụ BHXH điện tử

Dịch vụ BHXH điện tử là phần mềm được phát triển bởi TS24 hỗ trợ kê khai thủ tục BHXH, BHYT, tạo thuận lợi đẩy nhanh tiến trình cải cách thủ tục hành chính của Ngành để phục vụ ngày càng tốt hơn cho các tổ chức và nhân dân.

Tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, tự động lấy dữ liệu để kê khai thủ tục BHXH của NLĐ.

Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.

Tự động cập nhật các biểu mẫu tờ khai mới nhất.

 
 
Vì sao nên chọn iBHXH?
BHXH ĐIỆN TỬ

Dịch vụ BHXH điện tử (kê khai, quản lý hồ sơ BHXH).


BẢNG ĐIỀU KHIỂN

Xem nhanh số tiền BHXH cần đóng, số lượng NLĐ tăng, giảm trong kỳ.

TỰ ĐỘNG CẬP NHẬT

Tự động cập nhật các biểu mẫu hồ sơ nghiệp vụ
mới nhất.

PHÂN QUYỀN NGƯỜI SỬ DỤNG

Hỗ trợ phân quyền nhiều người sử dụng theo giới hạn quản lý riêng của từng tổ chức.


NỀN TẢNG ĐÁM MÂY

Hỗ trợ chạy dịch vụ trên nền tảng đám mây, đáp ứng nhu cầu làm việc, quản lý đa dạng mọi lúc, mọi nơi của doanh nghiệp.

HỖ TRỢ

Hỗ trợ các thủ tục giao dịch qua bưu điện: lập hồ sơ, gọi bưu điện đến lấy, theo dõi kết quả xử lý…


TÍCH HỢP CÁC ỨNG DỤNG

Tích hợp với phần mềm quản lý nhân sự, tính lương, tự động lấy dữ liệu để kê khai thủ tục BHXH và đồng bộ ngược về cho các ứng dụng liên quan để quản lý quá trình tham gia BHXH của NLĐ.

Blog Slider

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 3
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188
Khu vực miền nam: Line 1
Khu vực miền bắc: Line 2
Email: tuvan@TS24.com.vn