Thông Báo Bảo Vệ và Xử Lý Dữ Liệu Cá Nhân theo Nghị Định 13/2023/NĐ-CP


Kính gửi Quý Khách hàng,

Công ty Cổ phần TS24 ("TS24") trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng về việc áp dụng Chính sách bảo mật chung về bảo vệ dữ liệu cá nhân theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân ("BVDLCN") ban hành bởi Chính phủ.


Trong quá trình thiết lập và duy trì mối quan hệ với Quý Khách hàng, TS24 có thể thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng. TS24 cam kết tuân thủ các quy định của Nghị định 13/2023/NĐ-CP để đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng theo quy định của pháp luật Việt Nam.


Chính sách bảo mật về bảo vệ dữ liệu cá nhân là một phần không thể tách rời của các thỏa thuận, điều khoản và điều kiện điều chỉnh mối quan hệ giữa TS24 và Quý Khách hàng.

Chính sách bảo mật về bảo vệ dữ liệu cá nhân này bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:
✅ Thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: TS24 có thể thu thập các thông tin như tên, địa chỉ, thông tin liên hệ và các thông tin khác liên quan để duy trì và cung cấp dịch vụ cho Quý Khách hàng.
✅ Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: TS24 sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng cho các mục đích cụ thể đã được thông báo và theo quy định của pháp luật.
✅ Biện pháp BVDLCN: TS24 cam kết áp dụng các biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân như lưu trữ an toàn, hạn chế truy cập, và ngăn chặn việc sử dụng không đúng mục đích.
✅ Thông tin liên hệ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng: Quý Khách hàng có quyền liên hệ với TS24 để yêu cầu truy cập, sửa đổi hoặc xoá dữ liệu cá nhân của mình.

Chính sách bảo mật này có thể được sửa đổi theo thời gian. Mọi sự thay đổi sẽ được thông báo trên trang chủ của TS24: https://www.ts24.com.vn và/hoặc các phương tiện liên lạc khác mà TS24 cho là phù hợp.

Quý Khách hàng có thể xem chi tiết chính sách bảo mật tại liên kết sau: https://web.ts24.com.vn/chinhsach

Nếu Quý Khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật về BVDLCN hoặc liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của mình, vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần TS24
🏠 Địa chỉ: 285/94B Cách mạng tháng Tám, phường 12, quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
📩 Email: support@ts24.com.vn
☎️ Hotline: 19006154
Trân trọng,
Trung tâm Hỗ trợ và Chăm sóc Khách hàng TS24

trong Tin tức
Chia sẻ bài này
Thẻ
Đăng nhập để viết bình luận
Thông báo lịch nghỉ lễ Quốc Khánh 02/09 ️️