HỘI NGHỊ XỬ LÝ NGHIỆP VỤ VÀ GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

19/08/2020 08:57 đến 31/12/2020 08:57 (Asia/Ho_Chi_Minh)Thực hiện theo tinh thần của Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 & Nghị quyết 01/NQ-CP phê duyệt từ ngày 01/01/2019, mục tiêu 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020, cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp/ tổ chức hiểu rõ hơn quy định hiện hành về “Hóa đơn điện tử”.

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần TS24 trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham dự buổi hội nghị “Xử lý nghiệp vụ Hóa đơn điện tử và Giải pháp Quản lý Tổng thể cho Doanh nghiệp””.

Để hiểu rõ hơn về tiện ích của chức năng này, Trung tâm phối hợp cùng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần TS24 trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham dự buổi tập huấn và hướng dẫn sử dụng chức năng, cụ thể như sau:

  • Thời gian : 08h00 - Thứ 5 hàng tuần

  • Địa điểm     : Trực tuyến qua phần mềm Zoom

  • Mã hội nghị trực tuyến:     832 2314 1624

  • Học phí      Miễn phí

  • Giảng viên : Cán bộ Cục Thuế Tp.HCM, Chuyên gia giải pháp Hóa đơn điện tử từ TS24

 Để tham dự khóa học, mời Quý Doanh nghiệp vui lòng đăng ký ở phía trên.

Công ty TS24 rất mong sớm nhận được phúc đáp của Quý Doanh nghiệp.

Thời gian

Từ 19/08/2020 08:57
Đến 31/12/2020 08:57

Nhà Tổ chức

TS24 Corp
(028)-3866-4188
info@ts24.com.vn

Trên Mạng xã hội