• 8:00 - 17:00 từ Thứ 2 đến Thứ 6 & 8:00 - 12:00 sáng Thứ 7
  • 1900-6154
0

Language

HỘI NGHỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

 

        Thực hiện theo Nghị Định 123/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020  về việc sử dụng “Hóa đơn điện tử” khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ kể từ ngày 01/07/2022.

        Tạo điều kiện cho đối tượng phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp/ tổ chức bắt kịp xu hướng và hiểu rõ hơn quy định hiện hành về “Hóa đơn điện tử”. Công ty Cổ phần TS24 trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp tham dự buổi hội thảo trực tuyến về Hóa đơn điện tử theo thông tin bên dưới:

  • Thời gian : 09h00 - 10h30, Thứ 5 hàng tuần.

  • Địa điểm     : Ứng dụng họp hội nghị trực tuyến Zoom

  • Mã hội nghị trực tuyến: 872 4887 0279

  • Mật khẩu        946200

  • Link hội nghị  : Link Đăng Ký Tham Gia Hội Nghị Trực Tuyến

  •  Học phí      : Miễn phí 

  • Giảng viên : Chuyên gia giải pháp Hóa đơn điện tử từ TS24


CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ZOOM

Chỉ mất 05 phút cho việc cài đặt để đảm bảo chất lượng và thời lượng hội nghị trực tuyến nên nhờ Quý khách hỗ trợ cài đặt ngay trong hôm nay.ĐĂNG KÝ THAM GIA 
Vui lòng điền các thông tin sau: