HỘI NGHỊ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TRỰC TUYẾN

 

Thực hiện theo tinh thần của Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 & Nghị quyết 01/NQ-CP phê duyệt từ ngày 01/01/2019, mục tiêu 100% doanh nghiệp áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020, cũng như tạo điều kiện cho các đối tượng phụ trách công tác kế toán của doanh nghiệp/ tổ chức hiểu rõ hơn quy định hiện hành về “Hóa đơn điện tử”.

Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Doanh nghiệp Thành phố phối hợp cùng Công ty Cổ phần TS24 trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham dự buổi hội nghị “Xử lý nghiệp vụ Hóa đơn điện tử và Giải pháp Quản lý Tổng thể cho Doanh nghiệp”.

Để hiểu rõ hơn về tiện ích của chức năng này, Trung tâm phối hợp cùng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần TS24 trân trọng kính mời Quý Doanh nghiệp đến tham dự buổi tập huấn và hướng dẫn sử dụng chức năng, cụ thể như sau:

  • Thời gian : 09h00 - 10h30, Ngày 14/01/2021.

  • Địa điểm     : Ứng dụng họp hội nghị trực tuyến Zoom

  • Mã hội nghị trực tuyến: 822 2822 8433

  • Link hội nghị  : Link Đăng Ký Tham Gia Hội Nghị Trực Tuyến

  •  Học phí      : Miễn phí 

  • Giảng viên : Cán bộ Cục Thuế Tp.HCM, Chuyên gia giải pháp Hóa đơn điện tử từ TS24


CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG ZOOM

Chỉ mất 05 phút cho việc cài đặt để đảm bảo chất lượng và thời lượng hội nghị trực tuyến nên nhờ Quý khách hỗ trợ cài đặt ngay trong hôm nay.ĐĂNG KÝ THAM GIA 
Vui lòng điền các thông tin sau: