Hải quan Hải Phòng 8 tháng thu ngân sách đạt hơn 52.000 tỷ

Tính đến hết ngày 31/8/2022, Cục Hải quan thành phố Hải Phòng đã thu được hơn 52.029 tỷ đồng nộp ngân sách, đạt gần 82% chỉ tiêu của Bộ Tài chính giao...

Theo đại diện Cục Hải quan Hải Phòng, tính đến nay 100% thuế, phí, lệ phí hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua hải quan Hải Phòng đều được thực hiện bằng phương thức điện tử tiên tiến.

Việc triển khai hệ thống nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 đã phục vụ tốt các công việc, tác nghiệp của cơ quan Hải quan, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đồng thời hỗ trợ mạnh mẽ trong công tác quản lý Nhà nước của ngành Hải quan.

Cụ thể, với số thu được hơn 52.029 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2022, Cục Hải quan Hải Phòng đã đạt 77,6% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao (67.050 tỷ đồng), tăng gần 7.473 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Riêng trong tháng 8 thu được gần 6.966 tỷ đồng tăng 8,1% so với tháng trước.

Hải Quan khu vực 3 tỉnh ngoài địa bàn Hải Phòng thu được hơn 7.207 tỷ đồng, đạt 93,6% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 87,36% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, tăng 1.445,9 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế số thu từ mặt hàng ô tô đến ngày 31/8/2022 đạt hơn 9.179 tỷ đồng, tăng 536,5 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021.

Thông tin từ Cục Hải quan Hải Phòng cũng nhấn mạnh nhiều kết quả tích cực trong công tác cải cách hành chính của cơ quan này, tạo thuận lợi và giảm chi phí cho doanh nghiệp đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 của Cục tập trung vào 6 nội dung chính gồm: Cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách chế độ công vụ, cải cách tài chính công, xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Hải quan số, Hải quan thông minh.Công tác triển khai được tiến hành đồng bộ, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Quy trình thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất, nhập khẩu qua hệ thống thông quan tự động Vnaccs/Vcis đã và đang được đẩy mạnh. Tạo thuận lợi, nhanh chóng cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.

Hiện tại, tất cả các thủ tục hải quan cốt lõi đều thực hiện bằng phương thức tự động với hơn 99% doanh nghiệp tham gia. Việc triển khai toàn diện thủ tục hải quan điện tử đã tạo ra bước cải cách đột phá cho hoạt động xuất, nhập khẩu, thời gian làm thủ tục hải quan được rút ngắn thông qua việc tiếp nhận thông tin tờ khai hải quan và phản hồi kết quả phân luồng tờ khai trong vòng 1-3 giây. Qua đó, giúp giảm thiểu chứng từ, giấy tờ và đơn giản hóa hồ sơ hải quan.

Cùng với đẩy mạnh thông quan tự động, Hải quan Hải Phòng còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến. Tính từ ngày 1/1/2022 đến 15/8/2022, Cục đã cung cấp 244 thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến trong đó mức độ 1: 0 thủ tục mức độ 2: 22 thủ tục, mức độ 3: 6 thủ tục; mức độ 4: 215 thủ tục hành chính.

Nguồn: vieteconomy.vn

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Hải quan Bình Dương chia sẻ khó khăn cùng hoạt động XNK của doanh nghiệp